De viktigaste fördelarna med UCaaS inom hälso- och sjukvård

Effektiviseringen av hälso- och sjukvårdssystemen har ökat avsevärt sedan millennieskiftet, men trots det fortsätter storleken på sjukvårdssystemen och kostnaderna att öka. 

I USA uppgick kostnaderna 2017 till 3,5 biljoner USD, motsvarande 17,9 procent av landets BNP. Inom EU är andelen av BNP lägre, men fortfarande hög: i länder som Sverige, Frankrike och Tyskland överstiger kostnaden 11 procent av BNP och snittet för medlemsstaterna är 10 procent.

Det ligger många orsaker bakom kostnadsökningarna, bland annat åldrande befolkningar och ökningen av kroniska sjukdomar. International Diabetes Foundation beräknar att det finns 58 miljoner diabetiker i euroregionen, och 2045 kommer antalet att ha ökat till 66,7 miljoner. Behandlingar blir mer avancerade och komplexa, vilket innebär högre kostnader. Samtidigt bidrar de till ökad livskvalitet, under längre tid, än någonsin tidigare. Här kan molnbaserad UCaaS göra en verklig skillnad.

Vad är UCaaS? 

Unified Communications as a Service (UCaaS) består av molnbaserade kommunikationslösningar, som samlar alla kanaler i ett enda system. Tidigare användes Unified Communications (UC), som levererade samlad kommunikation inom och utom hälsovårdsorganisationer. Där ingick stöd för flera olika kanaler som telefoni, chatt, växel, videosamtal och e-post, men det fanns begränsningar, som att maskinerna tog upp plats och att kommunikationssystemen kostade mycket att hantera och underhålla. Nu tar UC steget till omfattande och molnbaserad program som tjänst, vilket gett det nya namnet: UCaaS.

Hälsovårdens kommunikation är ett problem

Det finns fortfarande visst motstånd mot molndata, trots att det numera är mer än standard. Vissa vårdinstitutioner är bundna av hårdvarubaserade och fristående system som tar upp plats i de egna lokalerna. Vissa är tveksamma till att göra sig av med de dyra systemen, en del håller fortfarande på att betala av dem. Andra tvekar inför säkerheten med molnlösningar.  

Här är det viktigt att förstå att molntjänster inte längre är någon ny och oprövad företeelse, och inom just hälsovård finns enorma fördelar att vinna med molnbaserad UCaaS. Driften blir smidigare, kostar mindre, och ger lägre total ägandekostnad – och det är bara några av fördelarna. Den viktigaste är den förbättrade vården av patienter.

I stora komplexa ekosystem som sjukvårdsorganisationer blir kommunikation oundvikligen en utmaning. En studie av Spyglass Consulting visar hur otillräckliga kommunikationsmöjligheter blir en belastning:

 • Brist på standardiserad struktur för kommunikationen ökar risken för fel.
 • Föråldrade verktyg som fast telefoni, personsökare och slutna VoIP-system hänger sig kvar, trots att de är ineffektiva.
 • Personalen överbelastas med onödiga larm och aviseringar från mängder av enheter och system.

I vissa organisationer behöver data migreras – fram och tillbaka mellan icke-kompatibla system. Det kan innebära att samma data måste ligga på flera enheter och läkare och vårdgivare måste plöja sig igenom drivor av uppgifter, vilket tar tid i onödan. Testresultat kan försenas, och ibland når resultaten inte ens fram till den berörda patienten.    

Precis som i vilken tjänsteorganisation som helst kan det här leda till att folk tappar förtroende för tjänsten. Som patient är man redan orolig på grund av sitt tillstånd – om vårdgivaren kan slippa belasta patienten med en trög process på vägen mot diagnos och behandling förbättras vårdkvaliteten avsevärt. Sömlösa upplevelse leder till mer nöjda patienter och ökat förtroende: rätt UCaaS-lösning ger en smidigare process överlag, utan onödiga avbrott.  

Smartare telefoni i företaget Så stärker ni er kundupplevelse Hämta guiden här!

Så här hanterar UCaaS de här utmaningarna

Lyckad implementering av UCaaS förbättrar för både vårdgivare och patienter. Här kan du läsa mer om några av de viktigaste fördelarna. 

Enkelt och tydligt: ett samtal, ett nummer

Både inkommande och utgående kommunikation tjänar på UCaaS-lösningar. Med ett enda samtal kan man dela den senaste informationen med patientens vårdteam. Att inte få kontakt med upptagna läkare är ett välkänt problem, med olika fasta nummer (både kontor och ut till avdelningar), personsökare och nu smartphones. Men nu går det att använda en enda kanal för att dela de senaste nyheterna om patienten med team och familjemedlemmar.  

En tydlig översikt och snabbare kommunikation

Med UCaaS-lösningar har du alltid tillgång till hela kommunikationskön i realtid. Databaserade beslut blir enklare, t.ex. när det är dags att lägga schemat. 

Unified Communications (UC) integrerar olika kommunikationssätt som: 

 • röst- och IP-telefoni 
 • snabbmeddelande 
 • webb- och videokonferenser
 • talsvar
 • callcenter-tjänster
 • röstbrevlåda

Med UCaaS kan grupper som tidigare hamnade utanför kommunikationen istället inkluderas. Läkare på fältet kan snabbt och enkelt få tillgång till testresultat och konsultationer. Det spelar ingen roll om de är på mottagningen eller hemma hos patienten.  

priscilla-du-preez-BjhUu6BpUZA-unsplash

UCaas gör det enklare att kommunicera med såväl kollegor som patienter. 

Telemedicin och e-hälsa 

Fjärrundersökningar, konsultationer och andra former av telemedicin ger vård på hög nivå, även vid långa avstånd och fulla akutmottagningar. Med UCaaS krävs inte någon specialiserad hårdvara för videokonferenser eller läkarundersökningar. Patienter, läkare och specialister kan till och med använda tjänsterna via mobilen och fokusera helt på vården.

Enligt American Medical Association (AMA) växer telemedicin snabbare än någon annan ”vårdinrättning”. En genomgång av försäkringsärenden 2016 till 2017 från amerikanska Fair Health visade att telemedicin ökat med hela 53 procent, jämfört med besök hos vårdcentraler som ökat med 7 procent och hos akutmottagningar, som gått ner med 2 procent. I Sverige ser vi en ökad acceptans för digital vård med användning av sjukvårdens e-tjänster som 1177.se och e-recept, medan sjukhus är kvar i föråldrade kommunikationssätt. I en tid då telemedicin växer kan UCaaS anpassa resurserna efter efterfrågan och inom vissa områden hantera läkarbrist bättre än de äldre systemen. Allt samlat i en enda, säker kanal.

Smidigare samarbete – även för mobila team

Enligt en studie har 73 procent av amerikanska sjukhus tagit fram en plan för att utveckla mobilkommunikationen. Drivkraften är förbättrat samarbete och med hjälp av UCaaS hamnar mobilkommunikation på en helt ny nivå. Organisationens kliniker och personal kan nå varandra genom ett enda nummer, och vårdgivare kan arbeta var de än befinner sig och få tillgång till information i realtid. 

Minskad risk för larmtrötthet

Överflödiga larm och aviseringar påverkar personalen till den grad att de inte alltid reagerar på dem. Enligt en artikel av American Association for Physician Leadership kan elektroniska journalsystem avge mer än 100 larm eller aviseringar under en enda arbetsdag. Allt som kan minska antalet aviseringar av den typen skulle sannolikt välkomnas av de flesta i vården  

Enklare administration för IT-avdelningen

IT-specialister har mycket att leva upp till. Deras arbetsmiljö är ständigt föränderlig, dygnet runt, årets alla dagar, och inget får gå fel. Men stödet från UCaaS underlättar och ger dessutom minskade kostnader, förbättrade systemprestanda och ökad säkerhet genom:

 • hantering på en och samma bildskärm
 • automatiska teknikuppgraderingar
 • snabbt levererade säkerhetskorrigeringar
 • förbättrad driftsäkerhet  

Med alla de här fördelarna kan IT-avdelningen lägga mindre tid på att släcka bränder, och mer på långsiktig planering, med fokus på organisationens behov och förbättring av tjänster och processer. 

photo-of-person-typing-on-computer-keyboard-735911

Gamla och utdaterade system för kommunikation utgör ofta en onödig säkerhetsrisk. 

Bättre cybersäkerhet 

Ponemon Institute och ATT Security publicerar årligen en rapport om informationsläckage. Kostnaden per incident är mycket hög och fortsätter att öka. I sjuk- och hälsovård kan informationsläckage kosta hundratals dollar per händelse, och negativa effekter kan hänga kvar i flera år. 

AMA menar att 83 procent av läkarmottagningar redan har utsatts för någon typ av cyberattack, och föråldrade kommunikationskanaler bidrar, när de helt hade kunnat undvikas med modernare system, som, ja, molnlösningar. Med tjänsterna i molnet kan mer resurser läggas på att identifiera, isolera och häva cyberhot. Därför kan det vara klokt att söka sig till en UCaaS-leverantör med säkerhetsexpertis mot nätattacker.

Ökade möjligheter med IOHT

Internet of things, ”sakernas internet”, håller på att revolutionera mängder av branscher. Inom hälsovård kallas det ”Internet of Health Things”: IoHT. Det är nästan omöjligt att överskatta hur det kommer att påverka vården. Enligt Accentures rapport ”uppskattas värdet av IoHT överstiga 163 miljarder USD till 2020, med genomsnittlig årlig tillväxttakt på 38,1 procent mellan 2015 och 2021”.

När sensorer migreras till molnet hör just sjukhus till de stora vinnarna. Fjärrövervakning och datainsamling kan växa och hanteras som aldrig förr, utan att slösa med resurserna och med mer välgrundad vård som följd. Nu kommer dessutom snabba 5G och andra framsteg inom trådlös anslutningsbarhet. Rätt UCaaS-lösning integrerad med Internet of Health Things är bara början.

Anpassa användningen efter behovet 

UCaaS är prenumerationsbaserad och blir därför att lätt anpassa när personalantalet förändras. Lägg till nya användare, ta bort när folk lämnar – slipp utgifter för kontraktstjänster som inte används.

Enklare sammanslagningar 

Att kliniker slås ihop eller köps upp är vardag inom sjuk- och hälsovård. Det kan påverka både personal och patienter när systemen ska anpassas, men med UCaaS kan man ge en enhetlig användarupplevelse, vilket känns tryggt när resten runtom förändras.  

silver-iphone-6-near-blue-and-silver-stethoscope-48603För att hitta rätt leverantör gäller det att ställa de rätta, diagnostiska frågorna. :)

Att välja rätt UCaaS-leverantör

Fördelarna är alltså många med UCaaS, men hur ska du välja en lösning som passar just dig och din verksamhet? Vi föreslår att du ställer de här frågorna: 

 • Hur väl skulle en given UCaaS-lösning kunna integreras i just din organisation?
 • Hur bra stämmer dina behov med det den specifika UCaaS-lösningen kan erbjuda? 
 • Vad har lösningsleverantören för meriter?
 • Uppfyller och överträffar de standarderna för datasekretess och spårning? 
 • Hur intresserade kunder har leverantören: hur många kontrakt har skrivits och hur många har förlängt sina avtal? 
 • Är lösningsleverantören ”mätt” – eller taggad på att leverera de senaste framstegen?

Sammanfattning

Kravet på behovsstyrd kommunikation inom hälso- och sjukvård kommer bara att öka. Säkra, molnbaserade UCaaS-tjänster har lägre ingångskostnader och ger smidigare kommunikation. Du betalar bara för de användare som behövs och tjänsten är så mycket enklare att hantera och underhålla. Dessutom slipper du stora lägga ut stora summor för hårdvara bara för att komma igång.

UCaaS uppfyller också kraven från dagens patienter som räknar med samma smidiga kontakt som i resten av vardagen. De räknar med att kunna få tillgång till information om sitt fall när och var de vill, dygnet runt. Varför skulle inte sjukvården fungera som resten av världen?

De som jobbar inom vården får också tydliga fördelar med UCaaS. De slipper jaga information och kan fokusera på vård och patientkontakt. IT-avdelningen kan lägga ut enklare uppgifter och få mer tid till att fokusera på verksamhetens unika behov.  

Alla inom hälso- och sjukvård drar nytta av den förbättrade effektivitet UCaaS medför, inte minst patienterna. 

Om Telavox och vårt erbjudande för UCaaS 

Telavox UCaaS-lösningar kan erbjuda kraftfulla fördelar för företag, med dokumenterade förbättringar av produktivitet, patientnöjdhet och säkerhet. Telavox började jobba med molnet för över 15 år sedan, 2002. Vi behöver inte anpassa våra tjänster efter molnet – vi har funnits där hela tiden.

Idag levererar Telavox kommunikationsplattformar i världsklass för mängder av olika branscher och gör jobbet enklare för mer än en kvarts miljon användare. Vi levererar den effektivitet, transparens och tillgänglighet som krävs i dagens organisationer.

Kontakta oss när du behöver snabb hjälp av experter!

 

Läs mer om UCaaS inom andra branscher:

UCaaS (Unified Communications) ett måste för detaljhandeln

5 fördelar med UCaaS för banker och finansbolag

 

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta sälj <https://telavox.com/contact-us/>