Förbättrad vård och minskade kostnader – så kan hälso- och sjukvård nyttja UCaaS

Effektiviseringen av hälso- och sjukvårdssystemen har ökat avsevärt sedan millennieskiftet, men trots det fortsätter storleken på sjukvårdssystemen och kostnaderna att öka. Eftersom vårdgivare strävar efter att leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster till sina patienter står de inför ett antal utmaningar. I den här artikeln tittar vi närmare på hur UCaaS kan hjälpa till att bemöta några av de vanligaste utmaningarna inom hälso- och sjukvård.

Ökade årliga kostnader för hälso- och sjukvård 

Storleken och kostnaderna för sjukvårdssystemen går i en uppåtgående spiral i stora delar av världen. I USA uppgick kostnaderna 2020 till 4,1 biljoner USD, och siffran beräknas stiga till 6,8 biljoner USD 2030. Inom EU uppgick de offentliga utgifterna för hälso- sjukvård till 1.1 biljoner euro

 

Många orsaker ligger bakom kostnadsökningarna, som åldrande befolkningar och ökningen av kroniska sjukdomar. International Diabetes Foundation beräknar att det i den europeiska regionen finns 61 miljoner diabetiker och 2045 kommer antalet ökat till 69 miljoner. 


Mediciner och behandlingar blir mer avancerade och komplexa, vilket innebär högre kostnader. Samtidigt bidrar de till ökad livskvalitet, och att vi lever längre. För dig som är verksam inom hälso- sjukvård och letar efter sätt att förbättra och effektivisera er kommunikation och dra ner på kostnader kan UCaaS göra en verklig skillnad.

Vad är UCaaS? 

Antalet kommunikationskanaler ökar och det blir därmed allt viktigare att de samspelar med varandra. Det finns därför många fördelar med att samla alla dina kanaler som företagets telefoni, växel, mejl, chatt och videosamtal i en plattform. Unified Communications as a Service (UCaaS) är en molnbaserad kommunikationslösning, som samlar alla kanaler i ett system. Era andra tekniska verktyg som exempelvis CRM-system kan även integreras med övriga delar för att skapa goda möjligheter för smidig kommunikation.

 

UCaaS innebär att du abonnerar på en molnbaserad lösning för Unified Communications, och det innebär att du slipper höga initiala kostnader, och bara betalar för det antal användare du faktiskt behöver.

Vanliga kommunikationsproblem inom hälso- och sjukvård

Datalagring

Det finns fortfarande ett visst motstånd mot att lagra data i molnet, trots att det numera är standard. Vissa vårdinstitutioner är bundna till hårdvarubaserade, fristående system som tar upp stor plats. Vissa är tveksamma till att göra sig av med de dyra systemen, en del håller fortfarande på att betala av dem. Andra tvekar inför säkerheten med molnlösningar.  

 

Men det är viktigt att förstå att molntjänster inte längre är en ny och oprövad företeelse, och inom hälso- sjukvård finns många fördelar med molnbaserad UCaaS. Driften blir smidigare, kostar mindre, och ger en lägre total ägandekostnad. Men givetvis – den viktigaste fördelen är den förbättrade vården av patienter.

 

Internkommunikation

I stora komplexa ekosystem som sjukvårdsorganisationer blir kommunikation oundvikligen en utmaning. Ofta finns ingen standardiserad struktur för kommunikationen vilket ökar risken för fel. Föråldrade verktyg som fast telefoni och slutna VoIP-system hänger kvar, trots att de är ineffektiva. Dessutom överbelastas personalen med onödiga larm och aviseringar.

 

I vissa organisationer behöver data migreras mellan icke-kompatibla system. Det kan innebära att samma data måste ligga på flera enheter och läkare och vårdgivare måste plöja igenom drivor av uppgifter, vilket tar tid i onödan. Testresultat kan försenas, och ibland når resultaten inte ens fram till den berörda patienten. Det kan leda till tappat förtroende.  

 

Men om ni som vårdgivare kan slippa belasta patienten med en trög process mot diagnos och behandling förbättras vårdkvaliteten avsevärt. Sömlösa upplevelser ger nöjdare patienter och ett ökat förtroende och rätt UCaaS-lösning kan ge en smidigare process.

Smartare telefoni i företaget  Så stärker ni er kundupplevelse  Hämta guiden här!

10 sätt som UCaaS kan lösa utmaningarna på

1. Endast ett samtal och ett nummer krävs

Att inte få kontakt med läkare är ett välkänt problem, med olika fasta nummer (både kontor och ut till avdelningar) och smartphones. Men nu går det att använda en kanal för att dela de senaste nyheterna om patienten med både vårdteamet och familjemedlemmar.  

 

2. En tydlig översikt och snabbare kommunikation

Med UCaaS-lösningar har du alltid tillgång till hela kommunikationskön i realtid. Databaserade beslut blir enklare, t.ex. när det är dags att lägga schemat. Med UCaaS kombineras alltså VoIP och IP-telefoni, snabbmeddelanden, videokonferenser, talsvar (IVR), röstbrevlåda och andra callcenter-tjänster i samma plattform. Detta gör att exempelvis läkare på fältet snabbt och enkelt kan få tillgång till testresultat och konsultationer.

priscilla-du-preez-BjhUu6BpUZA-unsplash

UCaas gör det enklare att kommunicera med såväl kollegor som patienter. 

3. Telehälsa och e-hälsa förenklas 

Fjärrundersökningar, konsultationer och andra former av telehälsa ger vård på hög nivå, även vid långa avstånd och fulla akutmottagningar. UCaaS kräver ingen specialiserad hårdvara för videokonferenser eller läkarundersökningar. Patienter, läkare och specialister kan till och med använda tjänsterna via mobilen och fokusera helt på vården.

 

I Sverige ökar acceptansen för digital vård och allt fler använder sjukvårdens e-tjänster som 1177.se och e-recept. Då telehälsa växer kan UCaaS anpassa resurserna efter efterfrågan och inom vissa områden hantera läkarbrist bättre än de äldre systemen. 

 

4. Smidigare samarbete – även för mobila team

Mobil kommunikation blir allt viktigare inom hälso- och sjukvården med målet att få till ett förbättrat samarbete. Med hjälp av UCaaS hamnar mobilkommunikation på en helt ny nivå. Organisationens kliniker och personal kan nå varandra genom ett enda nummer, och vårdgivare kan arbeta var de än befinner sig och få tillgång till information i realtid. 

 

5. Enklare administration för IT-avdelningen

IT-specialister har mycket att leva upp till i en ständigt föränderlig arbetsmiljö. Stödet från UCaaS underlättar och medarbetarna kan lägga mindre tid på att släcka bränder och istället fokusera på långsiktig planering. Integrationer mellan olika kommunikationskanaler, CRM-system och analysverktyg är lätt som plätt. 

Dessutom leder UCaaS till minskade kostnader, förbättrade systemprestanda och ökad säkerhet tack vare bland annat hantering på en bildskärm, automatiska teknikuppgraderingar, snabba säkerhetskorrigeringar och stärkt driftsäkerhet.

photo-of-person-typing-on-computer-keyboard-735911

Gamla och utdaterade system för kommunikation utgör ofta en onödig säkerhetsrisk. 

6. Bättre cybersäkerhet 

Enligt IBM har kostnaden för ett dataintrång aldrig varit högre, och den generella kostnaden ligger 2022 på 4.25 miljoner dollar. Förutom den direkta kostnaden kan även negativa effekter hänga kvar i flera år. 

 

Cyberattacker inom sjukvården leder till sämre patientvård och ökad dödlighet, och föråldrade kommunikationskanaler bidrar. Många attacker hade helt kunnat undvikas med modernare system – som molnlösningar. Med tjänsterna i molnet kan mer resurser läggas på att identifiera, isolera och häva cyberhot. 

 

7. Ökade möjligheter med IoHT

Internet of things revolutionerar mängder av branscher, och inom hälsovård kallas det Internet of Health Things (IoHT). Ett exempel på en smart IoHT-tjänst är att data som genereras av sensorer kan migreras till molnet. Fjärrövervakning och datainsamling kan växa och hanteras som aldrig förr, utan att slösa med resurserna och med mer välgrundad vård som följd. Nu kommer dessutom snabba 5G och andra framsteg inom trådlös anslutningsbarhet. Rätt UCaaS-lösning integrerad med IoHT är bara början, och värdet av IoHT förväntas växa till 188,2 miljarder dollar 2025.

 

8. Ekonomi och redovisning

Ekonomiavdelningen är befriad från att behöva övervaka större investeringar i hårdvara. Kostnaden för organisationsövergripande molnbaserad kommunikation visas på en enda månadsfaktura. Även de oförutsägbara kostnaderna för reparation av hårdvara försvinner, liksom kostnader förknippade med utbildning.

Läs mer: Så sätter du upp en budget för UCaaS

 

9. Anpassa användningen efter behovet 

UCaaS är prenumerationsbaserad och när personalantalet förändras är det enkelt att justera. Lägg till nya användare, ta bort när folk lämnar – slipp utgifter för kontraktstjänster som inte används.

silver-iphone-6-near-blue-and-silver-stethoscope-48603För att hitta rätt leverantör gäller det att ställa de rätta, diagnostiska frågorna. :)

Att välja rätt UCaaS-leverantör

Fördelarna är många med UCaaS, men hur ska du välja en lösning som passar just dig och din verksamhet? Kom ett steg närmare beslut genom att ställa dig själv de här frågorna:

  • Hur väl skulle en given UCaaS-lösning kunna integreras i just din organisation?
  • Hur bra stämmer dina behov med det den specifika UCaaS-lösningen kan erbjuda? 
  • Vad har lösningsleverantören för meriter?
  • Uppfyller och överträffar de standarderna för datasekretess och spårning? 
  • Hur intresserade kunder har leverantören: hur många kontrakt har skrivits och hur många har förlängt sina avtal? 
  • Är lösningsleverantören ”mätt” – eller taggad på att leverera de senaste framstegen?

Sammanfattning: UCaaS för hälso- och sjukvård

Kravet på behovsstyrd kommunikation inom hälso- och sjukvård kommer bara att öka. Säkra, molnbaserade UCaaS-tjänster har lägre ingångskostnader och ger smidigare kommunikation. Du betalar bara för de användare som behövs och tjänsten är så mycket enklare att hantera och underhålla. 

 

UCaaS uppfyller också kraven från dagens patienter som räknar med samma smidiga kontakt som i resten av vardagen. De räknar med att få tillgång till information om sitt fall när och var de vill, dygnet runt. Varför skulle inte sjukvården fungera som resten av världen?

 

De som jobbar inom vården erbjuds också en rad fördelar med UCaaS. De slipper jaga information och kan fokusera på vård och patientkontakt. IT-avdelningen kan lägga ut enklare uppgifter och få mer tid till att fokusera på verksamheten.  

 

Telavox UCaaS-lösningar kan erbjuda kraftfulla fördelar för företag, med dokumenterade förbättringar av produktivitet, patientnöjdhet och säkerhet. Läs vidare om hur Anicura, som erbjuder professionell vård via hållbara djursjukhus, kunde minska sina telefonikostnader med 30 procent. Eller hur tandvårdskedjan Aqua Dental genom Telavox hjälp kan upprätthålla en god kundservice.


Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta sälj  <https://telavox.com/contact-us/>