Mere patienttid og færre omkostninger – de store fordele ved UCaaS i sundhedssektoren

Effektiviseringer i sundhedssektoren har længe været i fokus. Men sundhedssystemet og udgifterne til det fortsætter med at vokse. Hospitaler og klinikker er under pres for at levere patientydelser af høj kvalitet uden at omkostningerne løber løbsk– men de står over for en række udfordringer. I denne artikel ser vi på, hvordan UCaaS kan bidrage til at løse nogle af de mest almindelige udfordringer i sundhedssektoren. 

Sundhedssektoren bliver hele tiden dyrere

Det er ikke bare i Danmark, at sundhedssystemet vokser og bliver dyrere. Prisen for USA’s sundhedssektor beløb sig i 2020 på $ 4,1 billioner, og det tal forventes at stige til $ 6,8 billioner i 2030. Blandt andet fordi vi bliver ældre og får flere kronisk syge. The International Diabetes Federation anslår, at der på verdensplan er 537 millioner diabetikere. Heraf bor 61 millioner i Europa, som forventes at stige til 69 millioner i 2045.

Ny medicin og mere avancerede og komplekse behandlinger betyder stigende sundhedsomkostninger – men også at vi får bedre livskvalitet og lever længere end nogensinde før. UCaaS kan gøre en væsentlig forskel for klinikker og hospitaler, som ønsker at løfte deres kommunikation på en måde, der både nedbringer omkostningerne og skaber bedre og mere strømlinede brugeroplevelser for patienter og medarbejdere.

Hvad er UCaaS?

Vi benytter os af flere og flere forskellige kommunikationskanaler, og derfor er det ekstremt vigtigt, at de kan interagere på tværs. I stedet for at skulle håndtere dem enkeltvis er der store fordele ved at samle alle jeres kanaler – fra telefoni og PBX til e-mail, chat og videomøder – på én og samme platform.

Unified Communications as a Service (UCaaS) er en cloud-baseret kommunikationsløsning, der forbinder alle kanaler i ét system. Jeres øvrige digitale værktøjer såsom CRM-systemer, der bruges til at gemme information om kontakter og patienter, kan også integreres og dermed skabe helt nye muligheder for strømlinet kommunikation. 


UCaaS betyder, at I abonnerer på en cloud-baseret løsning for Unified Communication. Det vil sige, at I undgår store startinvesteringer og kun betaler for det antal brugere, I til enhver tid reelt har. 

woman-in-white-shirt-standing-near-glass-window-inside-room-127873

UCaaS kan bidrage med mange fordele i sundhedssektoren – og vigtigst af alt, bedre patientpleje.

Typiske udfordringer i sundhedssektoren

Cloud computing

Til trods for hvor udbredt det er i dag, kan man inden for sundhedssektoren stadig opleve modstand mod cloud computing. Nogle organisationer er bundet til lokalt, ikke-integreret hardware. Andre tøver med at afskaffe deres dyre systemer. Og betaler måske stadig for dem. Og andre igen er bekymrede for sikkerheden i skyen. 

Ikke desto mindre er det vigtigt at forstå, at sikker og pålidelig cloud computing er fuldt ud muligt i dag. Inden for sundhedssektoren giver cloud-baseret UCaaS væsentlige fordele. Som fx en mere effektiv og strømlinet drift og lavere totalomkostning. Og vigtigst af alt, bedre patientpleje.

 

Intern kommunikation

I store komplekse økosystemer er kommunikation uundgåeligt en udfordring. Og hvis der mangler en standardiseret struktur for kommunikationen, øger det risikoen for fejl. Mange steder holder man fast i forældede værktøjer som fastnettelefoner og lukkede VoIP-systemer, til trods for deres ineffektivitet. Desuden belastes mange sundhedsmedarbejdere af unødvendige alarmer og notifikationer.

I nogle sundhedsorganisationer migrerer man løbende data mellem inkompatible systemer, og det kan blive nødvendigt at duplikere data til forskellige enheder. Det giver uundgåeligt forsinkelser, når klinikere og plejepersonale skal finde rundt i en jungle af data. Det at finde en bestemt patienthistorik bliver en besværlig manuel proces. Testresultater risikerer at ankomme sent, og nogle når måske aldrig frem til patienten. Klinikere risikerer at træffe dårlige beslutninger på baggrund af ufuldstændig og forældet information. I sidste ende risikerer man, at folk mister tillid.

Hvis vejen gennem systemet kan forenkles, og patienten kan slippe for uklare og komplekse kommunikationsprocesser, vil patientoplevelsen blive væsentligt bedre. Strømlinet kommunikation giver mere tilfredse patienter og øger tilliden – og det er præcis, hvad UCaaS kan bidrage til. 

9 måder UCaaS kan bidrage til at løse udfordringerne 

1. Ét telefonnummer er nok

Kommunikationen med travle læger og sundhedspersonale kan hurtigt blive uoverskuelig med forskellige numre til kontoret, klinikken, fastnettelefonen, mobilen mv. I stedet vil ét enkelt hovednummer være nok for patienter, pårørende og sundhedsteams, som har brug for at holde sig opdaterede.

 

2. Klart overblik og hurtigere kommunikation

Med en UCaaS-løsning har I altid live adgang til jeres kommunikationskøer. Det gør det nemmere at træffe databaserede beslutninger, fx om tilrettelægning af vagtskemaer. Med UCaaS kan I samle alle jeres kontaktcentertjenester på én enkelt platform: stemme- og IP-telefoni, tekstbeskeder, videomøder, indtalte beskeder, IVR m.v. Det betyder fx, at læger uanset lokation nemt og hurtigt kan tilgå prøvesvar og starte en online konsultation.

priscilla-du-preez-BjhUu6BpUZA-unsplash

Med UCaaS kan du holde videomøder og konsultationer over mobilen uden ekstraudstyr.

3. Nemmere telesundhed og e-sundhed

Fjernundersøgelser, telekonsultationer og andre former for telesundhed bidrager til et højt serviceniveau, selv over lange afstande og i fyldte akutklinikker. Med en UCaaS-løsning kan I holde videomøder og telekonsultationer uden ekstraudstyr. Patienter, læger og specialister kan faktisk klare det hele på mobilen med fuldt fokus på at yde den bedste patientomsorg. 


Også i Danmark vinder den digitale omsorg frem, og mange benytter sig af bl.a. telekonsultationer og elektroniske recepter. I takt med at telesundhed vinder frem, kan UCaaS tilpasses til efterspørgslen og på nogle områder endda bidrage til at håndtere manglen på læger og sygeplejersker bedre end de gamle systemer.  

 

4. Styrket samarbejde – også for mobile sundhedsteams

Mobil kommunikation fylder mere og mere inden for sundhedsområdet med det formål at forbedre samarbejdet og patientplejen. Med UCaaS lander det mobile samarbejde på et helt nyt niveau. De opdelte kommunikationssystemer, der holdt teammedlemmer adskilte, er fortid. Uanset hvor spredt organisationens klinikker og medarbejdere befinder sig, kan alle interagere gennem et enkelt nummer.

 

5. Enklere for IT-afdelingen

De fleste IT-afdelinger knokler for at følge med medarbejdernes mere fleksible arbejdsvaner og stigende forventninger. Med UCaaS behøver IT at slukke færre ildebrande, og der bliver mere tid til de langsigtede tiltag. Integrationer mellem forskellige kommunikationskanaler, CRM-systemer og analyseværktøjer bliver så let som ingenting.

Derudover giver UCaaS lavere omkostninger, bedre systemydelse og øget sikkerhed, bl.a. takket være skærmstyring, automatiske opgraderinger, hurtige sikkerhedsrettelser og styrket driftssikkerhed.

photo-of-person-typing-on-computer-keyboard-735911

Forældede kommunikationskanaler udsætter sundhedsorganisationer for undgåelige cyberhændelser.

 

6. Forbedret cybersikkerhed

Ifølge IBM har omkostningerne i forbindelse med dataangreb aldrig været højere, og i 2020 lå den generelle omkostning ved et enkelt dataangreb på $ 4,25 millioner. Ud over den direkte omkostning kan de negative konsekvenser fortsætte i årevis.  

Cyberangreb i sundhedssektoren kan føre til dårligere patientpleje med fatale konsekvenser, og forældede kommunikationskanaler bidrager til problemet. Moderne systemer, som cloud-løsninger, kunne have forhindret mange angreb. Med cloud-tjenester kan flere ressourcer dedikeres til at identificere, isolere og undgå cybertrusler. 

Guide  “Who am I talking to?” Security, verification and customer experience  Read the guide

 

7. Udnyt potentialet i IoHT 

The Internet of Things (IoT) revolutionerer i øjeblikket mange brancher, og inden for sundhed kaldes det Internet of Health Things (IoHT). En intelligent IoHT-tjeneste kan fx migrere data genereret af en sensor på kroppen op i skyen. Fjernmonitorering og dataindsamling vokser og udnyttes som aldrig før, uden at man skal bruge interne ressourcer, hvilket resulterer i, at der kan træffes mere informerede og derfor bedre beslutninger. Dertil kommer nu hurtig 5G og andre fremskridt inden for trådløst net. Den rette UCaaS-løsning integreret med IoHT er bare begyndelsen, og værdien af IoT forventes at stige til $ 188,2 milliarder i 2025

 

8. Regnskab og økonomi 

Regnskabsafdelingen bliver fri for at overvåge store kapitalinvesteringer i kommunikations-hardware. I stedet modtager de en samlet månedlig faktura for organisationens kommunikation. De uforudsigelige udgifter til hardware-reparationer, træning og uddannelse er ren fortid.

 

9. Tilpas jeres UCaaS-løsning efter behov

UCaaS er baseret på abonnement, og når antallet af medarbejdere går op eller ned, er det nemt at justere løsningen. Tilføj nye brugere og fjern brugere, når de ikke længere er hos jer, og slip for at betale for tjenester, I ikke bruger. 

silver-iphone-6-near-blue-and-silver-stethoscope-48603

Det rette UCaaS-løsning starter med en undersøgelse af organisationens kommunikationsbehov.

Hvordan vælger I den rette UCaaS-leverandør?

Fordelene ved UCaaS er utallige. Men hvordan finder I så frem til den rette UCaaS-løsning, der matcher organisationens kommunikationsbehov? I kan komme nærmere en god beslutning ved at stille jer selv følgende spørgsmål:

- Hvor godt kan den givne UCaaS-løsning integreres i lige præcis jeres organisationen

- Hvor godt matcher UCaaS-løsningen netop jeres behov?

- Hvor pålidelig er leverandøren historisk set?

- Overholder, eller overgår, leverandøren standarderne for datasikkerhed og GDPR?

- Hvilke kunder har leverandøren, og fornyer de deres kontrakter?

- Udgiver leverandøren løbende nye funktioner og tjenester, eller falder løsningen bagud?

Opsummering: UCaaS i sundhedssektoren

Efterspørgslen efter behovsbaseret kommunikation i sundhedssektoren vil fortsætte med at stige. Sikre cloud-baserede UCaaS-løsninger har lavere startomkostninger og skaber mere strømlinet kommunikation. I betaler kun for de brugere, I reelt har, og løsningen er nem at administrere og vedligeholde.

UCaaS opfylder patienternes forventninger til nem og strømlinet kommunikation, på samme måde som de oplever andre steder i deres hverdag. De vil gerne have adgang til information om deres sag, uanset hvor de er og på alle tider af døgnet. Hvorfor skulle sundhedssektoren ikke fungere som resten af verden?

Medarbejdere i sundhedssektoren vil også opleve en række fordele ved UCaaS. De behøver ikke søge i forskellige systemer efter information, men kan fokusere på omsorg og patientkontakt. IT-afdelingen kan outsource de enklere opgaver og få mere tid til kerneopgaverne. 

Telavox UCaaS-løsninger medfører store fordele med dokumenterede forbedringer i effektivitet, patienttilfredshed og sikkerhed. Læs mere om, hvordan svenske Anicura, som tilbyder professionel pleje via dyrehospitaler, skar 30% af sine telefoniomkostninger. Eller hvordan tandplejekæden Aqua Dental fastholder en flot kundeservice ved hjælp af Telavox. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Se Telavox i aktion  Kontakt os