5 skäl att integrera din molnväxel med CRM-systemet

Är du trött på informationssilos och tidskrävande administrering? En integrering av molnväxel och CRM-system kan spara er både tid och pengar. Här presenterar vi 5 goda anledningar till att ta steget och integrera!

Vare sig du jobbar som säljare eller inom kundtjänst så vet du säkert om fördelarna med ett CRM-system. Det samlar all er affärs- och kundinformation på ett ställe. På så sätt kan du lägga tid på kunden istället för tråkig administration.

Men visste du att en integration med er molnväxel och ert CRM-system kan göra dina arbetsdagar ännu effektivare? Telavox går att integrera med CRM-system som Hubspot, vilket innebär en uppsjö av fördelar som sparar både tid och pengar.

 

Info om Telavoxs CRM-integrationer:

 

Här är 5 anledningar till att ni borde integrera er molnväxel med ert CRM-system:

1. Ökad produktivitet och effektivitet

Om växel och CRM inte är integrerade blir det svårt för säljare att ha koll på historiken när de pratar i telefon med kunderna. Uppgifterna måste matas in manuellt i CRM-systemet, vilket slösar både tid, arbetskraft och energi. Enligt HubSpot Research lägger säljare 17 procent av sin tid på att mata in data och bara en tredjedel av tiden på att faktiskt sälja.

Genom en integration får du tillgång till alla dina kontakter från ditt CRM-system och kan ringa direkt från appen. Det förenklar ditt arbete på många sätt: Du får kontakt med kollegor och kunder med några få knapptryck, slipper skriva in långa telefonnummer eller söka runt i kontaktlistor.

Mindre krångel och mer produktivitet, helt enkelt!

Köpguide  Så väljer du rätt molnbaserad växel  Hämta guiden här

2. Bättre internkommunikation

Big data och den snabba digitala utvecklingen innebär att företag har tillgång till mer information än någonsin tidigare. Enligt en enkät av IDG hanterar snittföretaget numera 163 terabyte (163 000 gigabyte) data. Det är mycket information.

Men tyvärr är det inte alltid som hela företaget kan dra nytta av all denna information. Näringslivsexperter kallar det för ”informationssilos” när tillgången till uppgifter begränsas till det egna teamet eller avdelningen, både med och utan avsikt.

Informationssilos är ett hinder för effektiv drift och för att få tillgång till viktiga datadrivna insikter. I en Adobe-enkät 2018 sade 37 procent av deltagarna att informationssilos är en av de största utmaningarna när det gäller att få en helhetsbild av företagets kunder.

Växel-CRM-integrering är viktig del av strategin att dela information inom organisationer. Att ha all info samlad ger företag en enhetlig och professionell framtoning. Nyckeln till framgångsrik kundkommunikation ligger i bemötandet, men det är svårt om medarbetare inte är uppdaterade.

Genom att låta er molnväxel och ert CRM-system samverka kan ni på företaget också göra det. Om ni vet vem som pratade med vem och vad som sades kan ni bemöta era kunder på rätt sätt. Skönt för kunden som snabbt får hjälp – och toppen för er som blir ännu proffsigare!

3. Bättre affärsinformation och analys

De företag som inte förstår kunderna och affärsprocesserna kommer i framtiden att få svårt att klara sig i konkurrensen med mer datadrivna företag. När företagsväxeln integreras med CRM-systemet förbättras den datorstödda affärsanalysen avsevärt.

Integrationen mellan Telavox och ditt CRM-system öppnar upp för ytterligare statistik och analys. Exempelvis: Hur lång tid lägger säljarna på en viss kund? Och hur ofta ringer en kund ringer till kundtjänst?

Sådana insikter kan ni sedan ta med er när ni planerar er bemanning av växeln, till exempel, för att på så sätt effektivisera era arbetsdagar.

När man kan följa viktiga sälj- och kunddata och KPI:er går det också att bedöma hur effektivt affärerna sköts över tid. Med mer information om kundrelationer och hur säljteamet jobbar kan resultatet bara bli bättre, och det är en av de viktigaste fördelarna med växel-CRM-integrering.

hubspot-GIF

Med Telavox integration för HubSpot kan du förbättra dina anställdas vardag och effektivitet genom att integrera Telavox -tjänster direkt i HubSpot.

4. Bättre kundrelationer

Det övergripande syftet med CRM-system är att förbättra kundrelationerna. När ni integrerar företagsväxeln med CRM-systemet kan både befintliga och presumtiva kunder få den omsorg de förtjänar: 

  • Ni som företag har vid varje telefonsamtal tillgång till data i realtid om kunden och kundhistoriken. Den fördelen kan ni använda till att skräddarsy säljpitchar och förutse frågor och krav.
  • När kunden ringer kan supporten automatiskt se deras uppgifter och profil, däribland tidigare kontakter mellan kunden och ert företag. Om de ringer för att följa upp teknisk support kan de skickas direkt till den person de pratade med sist.

Integreringen ger helt enkelt kortare väntetider, kortare samtal och nöjdare kunder.

5. Enklare ärendehantering

Med många kundsamtal om dagen kan det vara svårt att hålla koll på vad som sades. Genom att integrera får du tillgång till kontaktkort och samtalshistorik under samtalets gång. Då kan du ta användbara anteckningar om vem som talade med kunden senast och vad ärendet gällde, till exempel.

Smidigt, eller hur?

Sammanfattning – fördelarna med att integrera

  1. Ni kan öka er produktivitet med smarta verktyg.
  2. Det blir lättare att dela information inom företaget.
  3. Ni får användbart underlag för analys och insikter.
  4. Ni kan bemöta kunder på ett mer professionellt sätt.
  5. Det blir enklare att hantera ärenden.

Att integrera ditt företags växeltjänst med ert CRM-verktyg är ett kraftfullt och effektivt sätt att nå förbättrad säljproduktivitet, datadrivna insikter och en överlägsen kundupplevelse. Det tjänar alla på!

Telavox erbjuder en beprövad molnväxel och UCaaS-lösning som enkelt kan integreras med mängder av appar och system, som Hubspot!

 

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta sälj  <https://telavox.com/contact-us/>