IP-telefoni, CRM och kundtjänst – så integrerar du dessa med varandra

Kundtjänst, CRM och IP-telefoni representerar företagets samlade kommunikationsverktyg – och är tre naturliga samarbetspartners. Om du strävar efter att optimera hur ni kommunicerar inom företaget är det värt att se över hur ni på bästa sätt kan integrera dessa system med varandra.

Varför bör du integrera IP-telefoni, CRM och kundtjänst?


Ett CRM har historiskt sett fokuserat på utgående kommunikation för säljare, medan kundtjänst är mer reaktivt och istället handlar om kundvård av de som hör av sig till er. Bägge systemen rymmer kunder som antingen kan höra av sig för att de vill köpa mer eller har frågor om hur man återställer sitt lösenord, till exempel. 

Telefonin är språkröret för bägge dessa system och att integrera den med verktyg för sälj och kundtjänst kommer därför med en rad fördelar. Såväl säljare som personal inom kundservice sparar värdefull tid när en befintlig kund ringer in. De får nämligen upp kontaktuppgifterna direkt och behöver aldrig kolla upp vem det faktiskt är som ringer. Dessutom registreras allt automatiskt på kundkortet, vilket gör att ingen extra tid behöver läggas på att föra in uppgifterna någonstans.

Kortfattat: Att integrera IP-telefoni med CRM och kundtjänst höjer kvaliteten, sparar tid och blir i längden även mer kostnadseffektivt. 

 

Info om Telavoxs CRM-integrationer:

Vanliga utmaningar med integrationen

Historiskt sett har integrationen mellan systemen varit något som ni förväntas göra på egen hand. Det brukar vara en rätt komplicerad process i och med att det handlar om många system och få standarder. Det förutsätter att ni inom företaget har personal som har kunskap av att få olika system att samverka – plus att de dessutom har tid att lägga på att hantera själva integreringen.

Leverantören för systemen brukar kunna erbjuda förslag på tekniska verktyg ni kan använda samt API:er för att programmen enklare ska kunna snacka med varandra – men sedan förväntas du lösa allt själv. 

Det överlägset vanligaste problemet är därför att de flesta helt enkelt inte har kompetensen eller resurserna som krävs för att utföra detta. Det här borde dock inte vara ditt ansvar utan leverantörens, vilket är något som sakta men säkert håller på att förändras.

 

Smartare telefoni i företaget  Så stärker ni er kundupplevelse  Hämta guiden här!

 

Såhär borde det se ut istället

Idag blir det allt vanligare att leverantörer erbjuder sig att ta hand om hela integreringen åt dig. Det innebär att de även har hela ansvaret för att allting funkar som det ska efteråt. Det bästa är därför att välja en leverantör som erbjuder tjänsten att såväl koppla samman era system som att hantera uppdateringar och felsökningar.

Det optimala tillvägagångssättet är att kunna ladda ner en app i ett CRM-verktyg som exempelvis HubSpot. Du skapar sedan en profil och sen är det bara att köra! De bästa apparna är idag så pass användarvänliga att du inte ens behöver en manual!

Detta kan Telavox erbjuda 

Genom Telavox app tar vi ansvar för att integrationen fungerar både idag och i framtiden. Vi gör detta genom att leverera appar till samtliga system du använder. Vi finns i de flesta vanliga system, så det enda du behöver göra är att gå in i ditt befintliga CRM-system och installera appen. Vi tar hand om allt därefter. Enkelt va? Kontakta oss om du vill ha mer information om hur det fungerar.

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta sälj  <https://telavox.com/contact-us/>