5 fördelar med UCaaS för banker och finansbolag

Banker och finansbolag vet bättre än de flesta att konkurrensen kan vara stenhård. Låga avgifter och ökade regleringar påverkar möjligheten att växa mer än någonsin tidigare. Många lägger därför fokus på att rationalisera driften och kapa ineffektiva delar. Ett smart sätt att öka produktiviteten är att göra det enklare för personalen att samarbeta. Plattformar för Unified Communications as a Service (UCaaS) hjälper företag att kommunicera mer effektivt genom att flytta till molnet. Här har vi listat fem fördelar med UCaaS som är specifika för finanssektorn:

Förbättrat samarbete internt

Inom banker och finansbolag behöver personalen ha ett tätt samarbete över flera avdelningar. Förmögenhetsrådgivare behöver prata med analytiker och kundtjänstmedarbetare behöver enkelt kunna få kontakt med olika kontor. För att samarbetet ska vara effektivt krävs programvarulösningar som underlättar. Med UCaaS kan team samarbeta på ett smidigare sätt, och eftersom UCaaS hanteras i molnet kan alla i teamet nå informationen oberoende av enhet (mobil, dator), tid och plats. Callcenterledningen kan övervaka processerna från mobilen i realtid. Finansanalytiker kan analysera data oavsett var de sitter. UCaaS är en modell som hjälper finansbolag att få ut mesta möjliga av humankapitalet.

Mer effektiv och tillgänglig kundtjänst

Kundtjänst och callcenter har just nu en teknologisk renässans. Förr ringde kunderna upp, väntade på sin tur och fick prata med en kundtjänstmedarbetare. När många ringde samtidigt blev kötiden lång och kunderna missnöjda. Med UCaaS kan företag erbjuda och hantera en rad olika kommunikationskanaler både innovativt och effektivt. En integrerad UCaaS-lösning gör att kunder kan välja att kontakta er per telefon, e-post, chatt eller i andra kanaler. De kan också enkelt växla mellan chatt och telefon utan att det stör kommunikationen. Med UCaaS går det enkelt att hantera kundrelationer i ett enda gränssnitt och säkerställa att kunder slipper störa sig på ”Dröj kvar, du behåller din plats i kön.”.

Möjlighet att anpassa resurserna efter behoven

En av de viktigaste fördelarna med UCaaS-system är att det går att skala upp kommunikationsinfrastrukturen dynamiskt. Gammal kommunikationsinfrastruktur som bordstelefoner eller fysiska servrar är en kostnad man inte kan hämta in – när den väl är inköpt är det svårt att bygga upp eller minska den när efterfrågan ändras. Företag i den här sektorn har sällan en jämn ström av kundsamtal, de brukar hopas runt vissa tider på året (inför sommaren, till jul med mera) och minska kraftigt under andra tider. UCaaS-system är molnbaserade vilket gör att företag kan anpassa resurserna snabbt och smidigt. Det sänker kostnaderna och säkerställer att rätt resurser ger den bästa kundservicen. Läs vidare om hur du sätter upp en budget för UCaaS.

Säker kommunikation

Banker och finansbolag hör till de företag som är mest utsatta för hot mot säkerheten. De ansvarar för att skydda kundernas konfidentiella bankuppgifter och utsätts regelbundet för cyberattacker. Den intern kommunikationen måste vara säker, och ligga steget före hackare. Det är viktigt att säkerställa att UCaaS-leverantörer följer finansbranschens regler och krav. Det är inte alla UCaaS-tjänster som har samma standard när det gäller säkerhet och det är viktigt att undersöka leverantörens löften ordentligt.

Företag i finanssektorn behöver tänka om kring den interna kommunikationen för att kunna fortsätta utvecklas – vattentäta skott mellan grupper och funktioner har ingen plats i en modern värld. Med skalbara UCaaS-lösningar kan det interna samarbetet förbättras och samtidigt medföra bättre service och sänkta kostnader. De bästa lösningarna levererar också säkerhet på högsta nivå som en del av en sammanhängande säkerhetsstrategi. UCaaS hjälper helt enkelt finansbolag att vara snabba, flexibla och att bättre kunna svara på branschens utmaningar.

Smartare telefoni i företaget  Så stärker ni er kundupplevelse  Hämta guiden här!

Samtalsinspelning

Inom finansbranschen finns det lagkrav på att vissa samtal måste spelas in och lagras, detta för att skydda alla parter. Så vad är det som gäller när det kommer till inspelning av samtal

Det är inte olagligt att spela in samtal som man själv deltar i, men lagringen av dessa är lite mer komplicerad. Enligt Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ses digitalt lagrade ljudinspelningar som personuppgifter, även om det inte nämns några namn i inspelningen. Det innebär att de ska hanteras enligt säkerhetskraven inom GDPR.

För att lyssna av ett inspelat samtal i Telavox växelsystem krävs att du har korrekt behörighet, något som administratören ger till den anställde. Det är enbart behörig personal som har tillgång till inspelade samtal, och du som användare har bara möjlighet att lyssna av dina egna samtal. Samtalsinspelning är hos Telavox en tilläggstjänst som kan konfigureras så att enbart önskade samtal spelas in. Inspelade samtal sparas i två år, men om en användare begär att bli bortglömd kan vi enkelt fixa det. Detta ingår i vårt GDPR-arbete, och vi hjälper dig att radera data vid behov.

 

För dig som vill veta mer om UCaaS inom andra branscher:

De viktigaste fördelarna med UCaaS inom hälso- och sjukvård

UCaaS (Unified Communications) ett måste för detaljhandeln

 

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta sälj  <https://telavox.com/contact-us/>