Så hjälper telefoni tillverkare hantera en varierande personalstyrka

Trots att produktions- och tillverkningsföretag har blivit bättre på att digitalisera och automatisera, så är telefoni fortfarande ett måste. Oavsett om det gäller internkommunikation i en fabrik eller att koordinera olika platser och kontor, så spelar telefoni en nyckelroll i hur branschen kan effektivisera.

En av de viktigaste men kanske något förbisedda fördelarna med telefoni är hur det kan användas för att anpassa ert företag till nya förutsättningar. Här berättar vi hur telefoni kan hjälpa produktions- och tillverkningsföretag anpassa sig till förändringar kopplade till tillväxt, säsong och förändrade arbetsätt.

Fördelarna med telefoni för tillverkare

Det finns en mängd fördelar med telefoni för företag som sysslar med produktion och tillverkning. En av de främsta är förbättrad kommunikation och samarbete. Telefoni ger er en pålitlig kanal för medarbetare att kommunicera med varandra, vare sig de är på fabriksgolvet eller på ett annat kontor. Det låter er även snabbt komma i kontakt med beslutsfattare och chefer, vilket kan vara viktigt i en produktionsmiljö med högt tempo.

Samtidigt stärks samarbetet då medarbetare enkelt kan kommunicera med varandra för att koordinera  arbetsuppgifter och se till att alla är med på noterna.

En annan fördel med telefoni är att det kan öka produktiviteten. Med kommunikationskanaler som ni kan lita på, kan de anställda snabbt lösa problem och få svar på sina frågor, vilket ser till att saker och ting går smidigt.

Med en plattform för unified communication kan telefoni även göra det enklare att få tag på olika avdelningar. Det hjälper även med informationsdelning och ser till att alla medarbetare hänger med i svängarna. Detta gör telefoni till ett essentiellt verktyg för företag inom industrin som vill förbättra sin kommunikation och öka sin produktivitet.

 

Läs mer: 4 enkla steg för lyckad företagstelefoni

 

Utmaningarna med en föränderlig arbetsstyrka inom tillverkning

Att rekrytera erfarna medarbetare är en av de största utmaningarna som tillverkare står inför, särskilt när behovet av specialister ökar. Detta är en särskild utmaning när företaget växer, i och med att behovet av nya färdigheter ofta är högre än hur snabbt de kan rekryteras. 

Dessutom kan det vara klurigt att hantera medarbetare i en säsongsbaserad miljö där antalet anställda varierar utefter förändrade behov. För detta krävs planering som ser till att det rätta antalet medarbetare anställs och blir utbildade i tid.

Genom att tackla dessa utmaningar och använda sig av en effektiv telefonilösning kan tillverkare se till att deras arbetsstyrka förblir flexibel och produktiv.

 

Läs hur Telavox stöttar tillverkare  Läs mer

Så kan telefoni hjälpa er med en skiftande personal

Med rätt val av telefonilösning kan tillverkare lösa problemen med en skiftande personal och ta fasta på fördelarna som telefoni erbjuder.

 

Smidiga licenser istället för krångliga abonnemang

En av utmaningarna som tillverkare kan stå inför när de installerar sin telefoni är faktumet att många lösningar är fasta, istället för att flexibelt möta företagets behov. Telavox använder licenser istället för abonnemang. På så sätt kan företag enkelt lägga till eller ta bort användare vid behov och bara betala för det de egentligen använder.

Det innebär att om ett företag växer och behöver lägga till fler personer i lösningen så kan de göra så snabbt utan att extra, onödiga kostnader.

Å andra sidan, om en anställd slutar, kan licenser avslutas eller tilldelas till andra användare. Detta är särskilt användbart för företag som behöver vara flexibla när vissa årstider är mer aktiva än andra och antalet anställda varierar.

 

Enkel onboarding

En avgörande faktor när man utvärderar lösningar för företag som rekryterar regelbundet är denna: “Hur lång tid tar det innan en ny anställd lär sig använda denna lösning?”

Det finns många system som ser bra ut på pappret och säger sig ha funktioner som kommer fullkomligt förvandla din arbetsdag. Så kan det vara, men hur lång tid tar det egentligen att komma till det stadiet?

Företag inom tillverkning jobbar med tajta deadlines och deras personal behöver komma igång snabbt. Därför är det viktigt att lösningen de använder är enkel att förstå och levererar det den lovar direkt.

Telavox är byggd för att vara lättanvänd för en förstagångsanvändare. Det finns även en expansiv plattform för lärande, Telavox Academy, som leder användaren genom varje steg på vägen. Detta gör att chefer kan fokusera på sina arbetsuppgifter och att varje anställd kan gå från nybörjare till expert på rekordtid.

 

Läs mer: Framgångsrik digital onboarding med Ewa Thylén på Tillväxtverket

 

Fast telefon vs mobil vs softphone

När man nämner företagstelefoni tänker många på fasta telefoner ståendes på ett skrivbord. Det är förståeligt och är något som återfinns på många arbetsplatser. Men att kombinera fast hårdvara med mobila enheter och softphones kan göra er mer flexibla. Till exempel, kan en receptionist ta ett samtal via en softphone och vidarekoppla det till en fast telefon i en av företagets fabriker. Eller så börjar en säljare ett samtal på sin dator, men fortsätter det på sin mobil när det är dags att lämna kontoret.

Att ha en lösning som kombinerar olika typer av telefoni kan skapa en mer motståndskraftig verksamhet som enklare kan justeras i takt med att arbetsmiljön förändras.

 

Läs mer: Effektivare produktion: 5 fördelar med UCaaS för tillverkningsföretag

 

En enda plattform för alla, på alla enheter

Att ha en kombination av olika enheter låter som en bra idé, men det kan bli ett huvudbry. En fördel med en lösning likt Telavox är att samma plattform kan användas på alla enheter. Det betyder att de olika typerna av telefoni kan användas på samma sätt och funkar med varandra på ett sömlöst sätt. Konsekventa arbetssätt och responsiva verktyg gör det enklare att lära sig ert val av plattform. Det är måsten när ni regelbundet får nya medarbetare och ska möta tajta deadlines.

Sammanfattning

Telefoni är ett essentiellt verktyg för produktionsföretag då det underlättar kommunikation, samarbete och produktivitet. En varierande personal kan dock vara en utmaning, vilket kräver proaktiva lösningar.

Med en flexibel telefonilösning, likt Telavox, kan företag anpassa sig när antalet anställda eller era behov förändras. Genom att implementera en enda plattform som är enkel att lära sig och fungerar på alla enheter, kan företag inom tillverkning se till att de har konsekventa arbetssätt och snabbare leveranser.

 

Läs hur Telavox stöttar tillverkare  Läs mer

Nyfiken på våra tjänster?  Kontakta sälj