CIO: Fokusera på detta 2023

Investeringarna i digital teknik ökar, men hur säkerställer du som CIO att projekten också lyckas? Med fakta från Gartner och McKinsey drar vi slutsatser om vad du som CIO bör fokusera på framåt för att nå dina mål och driva företaget framåt.

Lärdomar från Gartner CIO Agenda 2023

I Gartners årliga undersökning, CIO Agenda 2023, deltog över 2 000 CIOs och andra tekniska chefer i 81 länder inom alla typer av branscher. Fokus för årets undersökning kretsade kring hur du som IT-chef säkerställer att dina tekniska investeringar ger den digitala utdelning som din chef förväntar sig.

 

Gartners undersökning visar att 80 % av alla VD:ar ökar investeringarna i digital teknik för att bemöta det tuffa ekonomiska läget med bland annat hög inflation och svårigheter att hitta rätt talanger. Naturligtvis kommer du som CIO och andra teknikchefer att behöva sätta upp en digital IT-strategi. Men trots många digitala projekt som löper parallellt lever mindre än hälften av dessa upp till VD:ns förväntningar – bland annat för att projekten tar för lång tid att slutföra eller uppfylla sitt syfte. 

 

Gartner rekommenderar fyra åtgärder CIOs bör vidta för att tech-investeringarna ska ge digital utdelning:

1. Prioritera rätt digitala investeringar 

Du behöver se över om de digitala investeringar ni gör faktiskt ger det resultat VD:n förväntar sig. Kan ni exempelvis förvänta er utdelning under den tidsperiod som VD:n vill? Om er budget stramats åt kan ni exempelvis behöva nå resultat snabbare. Förtydliga därför vilken typ av ekonomisk vinst er VD söker och prioritera de projekt som stöttar detta. 

 

Digitala investeringar släpar ofta efter på grund av den mänskliga faktorn och organisatoriska frågor som dåligt beteende, brist på talang, internt motstånd och konkurrerande prioriteringar. Försök hitta en partner som delar ditt engagemang för viktiga projekt. Eller försök hitta en företagsledare som skulle bli en bra partner. Jobba sedan med denna partner för att hitta rätt projekt att driva framåt.

 

Du måste prioritera och välja att investera i vad som faktiskt ger värde. En början är att se över och minska antalet kommunikationsverktyg ni använder. Många företag har under lång tid adderat fler och fler verktyg, men det ger inte nödvändigtvis värde och ökar produktiviteten. Bestäm vilka interna och externa kommunikationsverktyg som hjälper dig att komma närmare ditt mål och eliminera de andra.

 

2. Sätt upp tydliga mätpunkter 

För att bedöma era framsteg är det viktigt att sätta upp rätt mätpunkter. Fråga din CFO vilka finansiella mätvärden som bör förbättras genom digitaliseringsprojekt – med hur mycket – och under hur lång period? 

 

Många personer på företaget driver olika projekt som tillsammans bidrar till det slutgiltiga resultatet, och de har olika mätpunkter för framgång. Se därför över hur de olika digitala projekten kommer påverka företagets finansiella resultat. Be övriga ledare att definiera vad vad de anser krävs för att ni ska nå ert gemensamma mål. Sätt sedan upp tydliga mätpunkter som lyfter dessa olika projekt och hur de är beroende av varandra för att ni ska nå ert mål.

 

Lästips: 8 karriärtips för CIOs

3. Bilda fusionteams

När du hittat ett digitalt projekt som kan ha stor påverkan och möjlighet att lyckas behöver du se till att rätt talang ansluter för att arbeta med projektet. Skapa ett fusionteam mellan specialister inom området, affärsteknologer och IT-personal. Här kan exempelvis produktägare och domänexperter samarbeta med scrum masters och utvecklare. Fusionteams tillför ett affärsperspektiv till era internt fokuserade projekt och bygger affärsmässighet i IT-teamen.

 

4. Hitta digital talang för vardagliga uppdrag 

Det är fortfarande svårt att hitta rätt talanger. En smart väg att gå är att ta in talanger utifrån för att jobba med interna, lägre prioriterade projekt. Att använda externa talanger kan ge positiva sidoeffekter, såsom nya insikter, stärkt mångfald och inkludering, och potentiella framtida anställningar. 

 

Det finns många källor att använda och de flesta av de tillfrågade IT-cheferna använde delade branschresurser som Academia, industrirelaterade forskargrupper och branschspecifika konsulter. Få CIO:er väljer istället att ta in studenter för att hjälpa till eller samarbeta med konkurrenter i branschen.

 

Gartners CIO Agenda 2023 menar att studenter förvisso kräver tid i form av handledning and utbildning, men det innebär inga eller låga kostnader för företaget. Startups kan vara villiga att utveckla saker gratis åt er om de kan behålla den immateriella egendomen. 

 

Inspireras av CIOs världen över i Forbes årliga artikel där de lyfter 50 CIOs.

Så lyckas du med förändringsarbetet enligt McKinsey  

En studie från McKinsey 2021 fann att endast 26 procent av organisatoriska förändringar lyckas. En stor anledning till att förändringarna inte går så bra som förväntat är att det sker en värdeförlust, framförallt under och efter genomförandet. 

 

3 åtgärder för att implementerade förändringar ska ge ökat värde enligt McKinsey:

  1. Gör en bred bedömning av företaget
    Samla in fakta från olika områden som identifierar direkta förbättringsmöjligheter. Sätt ett övergripande ekonomiskt mål för förändringsarbetet. Kom ihåg att om företag ställer höga förväntningar tenderar människor att uppfylla dem.
  2. Anpassa mål för samtliga medarbetare
    Människor på alla nivåer måste förstå vad de uppsatta målen betyder för deras dagliga arbete och vad de förväntas göra annorlunda. Om du inte är tydlig i din kommunikation kommer de vara skeptiska. De vill förstå förändringen och vad den medför.
  3. Matcha din bästa talang med högprioriterade projekt
    För att skapa mest värde behöver personerna med rätt erfarenhet och kompetens kopplas ihop med rätt projekt för att leverera värdet som eftersöks. 

 

Och kom ihåg. Precis som i en relation, är kommunikation vägen framåt. Detsamma gäller för dina medarbetare. Vi människor är vanedjur, så om ändringen riskerar att rucka på medarbetares rutiner blir de oroliga. Det är en oro som är viktig att ta på allvar. Nyckeln till att dämpa denna oro och genomföra förändringar är tydlig kommunikation. Framgången för ditt förändringsarbete hänger på ditt genomförande.

 

GUIDE: Därför behöver ni en enhetlig telefonilösning för hela Norden

Förbättra företagets prestationer med Telavox

Telavox molnbaserad företagsväxel levererar en omfattande mängd kommunikationstjänster. Genom att implementera en effektiv digital lösning bidrar du aktivt till verksamhetens tillväxt. Du slipper de förskottskostnader som en traditionell abonnentväxel på plats medför och betalar endast en månadsavgift per användare, vilket ger maximal produktivitet till minsta möjliga kostnad. 

 

Med en molnbaserad UCaaS-lösning som vår samlas all företagskommunikation i ett och samma system. Det är enkelt att installera och du kan administrera det mesta själv tack vare det användarvänliga gränssnittet. På det stora hela skapar du en bättre kundupplevelse för dina kunder tack vare att det blir smidigare för dem att kommunicera med dig – och för dig och dina kollegor att bemöta dem och kommunicera med varandra internt.


Låt oss hjälpa dig att nå dina mål och leva upp till VD:ns förväntningar. Kontakta oss om du vill veta mer om vår kommunikationslösning!

Nyfiken på våra tjänster?  Kontakta sälj