8 karriärtips för CIOs

CIOns roll förändras ständigt. Tidigare var rollen framför allt responsiv, med fokus på att lösa färdigformulerade problem. Men idag är det CIOns uppgift att även formulera problemen, och att tänka strategiskt. Här får du som är CIO – eller aspirerande CIO – tips på hur du kan bli ännu bättre på ditt jobb.

Digital transformation – ett strategiskt beslut

Det digitala blir allt viktigare. Där man förr såg IT som något som stöttade verksamhetens processer, ser man det nu som en faktor som driver affärsstrategin framåt. En tillväxt som kommer drivas av förbättrade digitala erbjudanden, verksamheter och relationer.


För dig som CIO står din karriärkurva i direkt relation till ditt företags digitalisering. It-ledare på organisationer med tydliga och ambitiösa program för digital transformation deltar mer än sex gånger så ofta i det strategiska arbetet än de som använder en gammal infrastruktur (60 % jämfört med 9 %).

 

Lästips: Detta bör du som CIO tänka på 2021

8 tips till framgång för dig som CIO

Om du vill maximera och behålla din relevans som CIO gäller det att ligga steget före. Här följer områden du bör fokusera på och frågor du bör lyfta för att säkra din plats i verksamhetens strategiska kärna.

#1 Identifiera var du kan skapa värde 

Det är lätt att tappa fokus när man sveps med en våg av nya teknologier. De senaste innovationerna – molnet, artificiell intelligens, internet of things, 5G, med flera – kan skapa värde på en mängd sätt. Som CIO bör du främst fokusera på hur du kan skapa värde inom ramarna för er egen marknad eller verksamhet. Det kräver ett innovativt tankesätt, och det är smart att ifrågasätta det mesta.

TIPS: Leta efter snabba vinster som kan göras med begränsad insats. Vilken ny teknologi kan snabbt och enkelt ta er framåt och addera värde?

#2 Sätt din övergripande tech-tillväxtplan 

Som CIO bör du ansvara för den övergripande strategiska IT-planen, såväl dess definition som dess konstant pågående utvärdering. Hur kommer dagens teknologi stötta er övergripande affärsstrategi för framtiden? Vilka möjligheter finns på marknaden, eller inom er verksamhet, och vilka teknologier behöver du för att förverkliga dem? Här behöver du en teknologi-plan som möjliggör tillväxt, framtagen i samarbete med din CEO – och du måste vara beredd att omformulera planen vid behov.

TIPS: Fokusera på hur du kan stärka kundupplevelsen, automatisera och optimera verksamhetens kärnfunktioner, och använda analysverktyg för att uppnå dessa mål.

Smartare telefoni i företaget  Så stärker ni er kundupplevelse  Hämta guiden här!

#3 Bidra med strategiskt ledarskap 

I denna moderna, medskapande CIO-roll kommer du behöva vara en ledare. Det innebär inte bara att tillhandahålla rätt teknologi, utan även att skapa rätt organisatoriska strukturer och attityder. Du och dina medarbetare måste börja samarbeta på riktigt, med stöd av rätt verktyg och med rätt kunskaper.

TIPS: Välj en kommunikationsplattform som fungerar för hela företaget, för att förebygga bristande kommunikation mellan avdelningar.

#4 Erbjud rätt teknologi 

Det sista steget är att faktiskt tillhandahålla rätt teknologi för att förverkliga din kommersiella plan och möjliggöra den kollaborativa kultur du behöver. Mot bakgrund av den mängd olika teknologier på marknaden och vikten av snabb innovation och tillväxt, är det avgörande att du lägger grunden med ett system som låter er vara rörliga på riktigt.

TIPS: Utvärdera och uppdatera kontinuerligt ditt företags tech stack, och välj leverantörer vars produkter kan anpassas efter skiftande behov.

#5 Fokusera på anledningar och fördelar 

Det är egentligen inte särskilt konstigt att medarbetare är tveksamma till förändring: I takt med att de blir bättre på sitt jobb känner de sig mer bekväma. Men om nya arbetssätt och processer introduceras blir de oroliga – det som är nytt är främmande för dem.

TIPS: Genomför inte förändringar bara för att. Dina kollegor vill veta varför dessa förändringar är nödvändiga och vad de grundas på. Vilka är fördelarna och hur kommunicerar du dessa?

#6 Var öppen för synpunkter i alla skeden

Dina medarbetare kommer att ha frågor under processen. För att skapa förändring som håller över tid behöver du ta allas upplevelser i beaktning. Folk känner sig stärkta när de blir hörda – därför behöver du samla in dina medarbetares synpunkter.

Feedback som kommer efter att förändringen har genomförts är också viktig. Interna beta-tester gör att ni kan planera för det oväntade och vara säkra på att utrullningen går smidigt.

TIPS: Ge dina medarbetare en röst – låt dem vara med och forma den slutgiltiga versionen! På så sätt känner alla sig delaktiga.

#7 Visa på positiva effekter

Allt handlar om kontroll, åtminstone känslan av kontroll. Dina kollegor vill, precis som du, styra över sig själva. Om de anser att deras sätt att arbeta bestäms av någon annan, kommer de att känna sig maktlösa och spjärna emot.

Då är det upp till dig att visa att förändringen ligger i allas intresse. Istället för att ta kontrollen från medarbetarna, visa hur förändringen stärker dem i sitt arbete. Digital transformation handlar om att förenkla och effektivisera – lyft fram hur förändringen ger dem mer kontroll, inte mindre.

TIPS: Glöm inte att om du inte lyfter fram hur förändringen kommer bidra till ökad kontroll, finns en risk att motståndet till förändringen gror och att kollegor går samman för att försvara sina processer.

#8 Glöm slutligen inte bort visionen

Medarbetare identifierar sig med sin organisation – det är därför de oroar sig för att förändringen ska påverka deras identitet och tillhörighet (enligt Harvard Business Review).

Harvard Business Reviews undersökning visar tydligt att ett effektivt förändringsarbete handlar om att kommunicera en kontinuerlig vision.

TIPS: Du som driver förändringen behöver lägga vikt på kontinuitet och försäkra medarbetarna om att organisationens kärnvärden och drivkrafter kommer förbli desamma.

It-förändringar hänger på kommunikation – i molnet

För att en förändringsprocess inom it ska bli framgångsrik krävs transparens – oavsett om det handlar om en individuell eller organisatorisk sådan. Men för att bli transparent krävs öppen kommunikation. Och ett framgångsrikt förändringsarbete bygger på kommunikation. För att lyckas behöver du ett verktyg som öppnar upp och sammanför alla kanaler.

Telavox UCaaS-lösning ger er inte bara kanon-kommunikation såväl internt som externt, det är även superenkelt att använda, administrera och implementera.

Vissa medarbetare kommunicerar via röstsamtal medan andra använder sig av chatt, videosamtal eller mejl. Telavox molnbaserade lösning samlar era kommunikationskanaler i en plattform. En molnbaserad lösning är användarvänlig och lätt att installera utan höga startkostnader – det gör förändringsarbetet smidigt för alla inblandade.

Med andra ord är Telavox en perfekt start för CIOs som vill bli proffs på förändring. Vill du veta mer om oss och hur vi kan hjälpa dig och dina medarbetare att jobba ihop som ett team? Hör av dig!

 

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta sälj  <https://telavox.com/contact-us/>