Köpa telefon på företaget – vad gäller?

Får jag tillbaka momsen när jag köper mobil på företaget? Och är det egentligen okej att använda jobbtelefonen privat? Vi reder ut begreppen!

Får jag tillbaka momsen när jag köper mobil på företaget?

När du köper varor eller tjänster till ditt företag har du i oftast rätt att få tillbaka den moms du får betala. I vissa fall får du inte dra av momsen eller endast delar av momsen. Om du köper en vara eller tjänst som du bara ska använda privat får du däremot aldrig dra av momsen. 

Får jobbmobilen användas privat?

För många är det nästan omöjligt att utföra sitt jobb utan en mobiltelefon. Men få man lov att använda jobbmobilen privat? Här är många osäkra på hur reglerna faktiskt ser ut. 

För att få lov att skattefritt använda jobbmobilen privat krävs följande förutsättningarna:

  • Att du som arbetsgivare har abonnemang mot fast avgift, samt att det inte går att skilja det privata användandet från arbetet. Då går det bra  att jobbmobilen även används privat.
  • Att det är av avgörande betydelse att arbetstagaren har tillgång till sin jobbmobil även utanför arbetsplatsen. Om så är fallet får också användas privat – skattefritt.

 På Skatteverkets hemsida finns mer ingående information kring vad som gäller. 

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta sälj  <https://telavox.com/contact-us/>