Få mer produktiva medarbetare genom distansjobb hemifrån

Idag är vi många som arbetar hemifrån, och det har blivit en allt mer accepterad del av vårt arbetsliv. Men hur kan vi bli produktivare när vi arbetar från soffan? Det beror mycket på IT-lösningen. Här berättar vi vilka verktyg er IT-lösning borde ha!

Förändrade förutsättningar för distansarbete

När SCB i slutet av 2020 presenterade ny statistik visade det sig att var tredje svensk då arbetade hemifrån åtminstone någon dag i veckan. Den uppåtgående trenden för distansarbete handlar givetvis till stor del om att coronapandemin drabbade världen under 2020. Många företag som hade möjlighet att ställa om valde att låta sina medarbetare arbeta hemifrån. Även om många tvingades in i ett nytt arbetssätt ledde det till en större förståelse, inte bara för andra människor och att vi behövde hjälpas åt för att stoppa smittspridningen – utan även inför styrkorna med distansarbete.


Svenskarna och Internet 2020 visar också precis som väntat en enorm uppgång i distansjobb hemifrån. Innan pandemin arbetade enbart drygt 2 % av heltidsarbetande hemifrån majoriteten av sin arbetsdag. Idag har siffran ökat till 23 % vilket är mer än en tiofaldig ökning. Vi kan dessutom även se att 83 % av alla som arbetat hemifrån svarar att det har gått mycket eller ganska bra. Att arbetet på distans har funkat bra för de allra flesta blir tydligt då 9 av 10 som arbetat hemma under pandemin vill fortsätta göra det i framtiden.

Guide  Skapa en positiv företagskultur på distans  Hämta guiden här!

Bättre resultat och hälsovinster med distansjobb

Många undersökningar gällande distansarbete visar just att produktiviteten ökar samtidigt som stressen minskar. Det sparar på miljön, ökar lojaliteten hos anställda och det blir lättare att hålla en bättre balans mellan jobb och fritid. Det skapar förutsättningar för flexibilitet som också i regel gör att de anställda mår mycket bättre. Det ger också utrymme att locka till sig talanger som befinner sig på andra sidan jordklotet. 

En vanlig oro hos arbetsgivare har varit att distansjobb hemifrån ska göra att de tappar kontroll över hur medarbetarna arbetar. För traditionellt sett har arbetsgivaren haft koll på tiden medarbetarna är på jobbet. När det kommer till distansarbete bör fokus istället ligga på vad som uträttas under arbetstiden.

Vilket resultat som uppnås är också är ett bättre mätvärde än antalet timmar på kontoret. Därför krävs det att chefen kan sätta tydliga mål och definiera syftet med varför medarbetare ska arbeta på distans. Utkristalliserade mål möjliggör en större utvecklingspotential för både individen och företaget i stort.

Skulle du mot förmodan behöva ännu fler svar på varför distansarbete är det nya svarta, läs om 6 skäl till att ditt företag borde börja med distansarbete.

 

Så lyckas du med en hybrid arbetsplats  Läs mer

Hur framgångsrikt distansjobb är beror mycket på IT-lösningen

Många upplever att när de behöver lugn och ro att utföra en viss typ av uppgift som kräver hög koncentration är distansjobb hemifrån överlägset. Dessutom vet vi sedan pandemin att hemarbete funkar utmärkt om man känner sig krasslig men ändå mår så pass bra att man kan jobba. 

En studie utförd av Owl Labs visade att 16 % av företagen världen över tillåter sina anställda att jobba helt på distans. Företag som Spotify låter numera alla sina anställda jobba på distans och istället jobba hemma, på ett kafé eller från sommarstugan. Men att kunna arbeta effektivt på distans beror mycket på hur arbetsgivarens IT-lösning ser ut, annars kan de positiva effekterna utebli om tekniken bara krånglar.

 

4 funktioner er IT-lösning borde ha

 

1. Chatt – så ni enkelt kan behålla kontakten

Chatten är ett perfekt redskap för att jobba på distans. Här är det enkelt att skicka korta meddelanden och få snabba svar. Här chattar du på tu man hand eller i chattgrupper. På Telavox har vi till exempel skapat ett chattrum för alla medarbetare där de kan få information om nyheter inom företaget. 

Videocall-cropped

 

2. Videomöten

För att distansarbete hemifrån ska flyta på så bra som möjligt kommer det för de flesta att ibland krävas digitala möten. Av de som arbetade hemifrån under 2020 hade 9 av 10 digitala videomöten – och även 9 av 10 anser dessa möten fungerade mycket eller ganska bra.

Med Telavox videokonferens kan du enkelt anordna interna och externa möten utan krångel. Tillsammans med kollegor kan du komma igång direkt i vår chattfunktion. Om du behöver en länk för att bjuda in till ett externt möte kopierar du bara en URL och klistrar in från växel-vyn.

 

3. Mobilapp för när ni är på språng

Den bästa telefonkonferensen är tillgänglig, enkel att använda och skapar ett bättre samarbete inom företaget. Om du använder dig av mobilen behöver du vanligtvis bara en app. Här skapar du enkelt en inbjudan till konferensen och skickar sedan ut koden till deltagarna. Du kan ringa direkt i appen, via en fast telefon eller annan mobiltelefon – du måste alltså inte ens använda din egen telefon.

 

4. Smarta profiler – ha koll på om kollegorna är tillgängliga

I Telavox använder vi oss av profiler som innebär att du på ett relevant sätt talar om för dina kollegor var du befinner dig. De kan då snabbt se om du sitter hemma i lägenheten och jobbar, om du befinner dig på ett yogapass eller är på lunchmöte.

 

Sammanfattning

Givetvis är det inte alla branscher som kan tillämpa distansarbete. Men om möjligheten finns, så finns nu de digitala verktygen som gör det smidigt att jobba var du än befinner dig och leverera minst lika hög kvalité som på kontoret.

Det finns mängder av digitala verktyg tillgängliga idag som ditt team kan använda. Smarta digitala verktyg är avgörande om du vill nå ett framgångsrikt distansarbete, så om du vill hjälpa dina anställda att arbeta mer effektivt hemifrån bör du titta närmare på några av dessa.

Telavox har plattformen för att förenkla er företagskommunikation – såväl med kollegor som med kunder. Kontakta oss så berättar vi mer! 

Nyfiken på våra tjänster?  Kontakta sälj