6 skäl till att ditt företag borde börja med distansarbete

Förr utfördes arbetet på kontoret. Dokument skulle skrivas på enorma skrivmaskiner, gärna med karbonpapper, och telefonen fick man vackert sitta stilla vid. Man sparade filerna i fysiskt arkivskåp och personalen fick gå till kontoret om de skulle få något gjort.

Sedan kom den digitala revolutionen och allt förändrades. Nu skriver man på bärbara datorer och dokumenten skickas över hela världen på några sekunder, tack vare internet. Personalen kan nu kommunicera med kunderna var de än sitter och filerna lagras i molnet.

Det jobb som utförs har också förändrats, och nu är det kunskaper, anpassningsförmåga och kritiskt tänkande som krävs. Dessa förändringar, i kombination med en ny generation anställda som fötts in i interneteran, har lett till att distansarbete ökat i omfång.

Distansarbete – vad är det?

Distansarbete kallas det när de anställda jobbar från en annan fysisk plats än kontoret, oftast hemifrån. De kan samarbeta med de på kontoret med hjälp av plattformar. De kan dela filer, ringa röst- och videosamtal och chatta med varandra var de än är, när som helst och oavsett vilken typ av enhet de använder.

Men hur vanligt är distansarbete? Enligt Eurostat arbetar 32,5% av svenskar i åldrarna 25-59 hemifrån "ibland" (2018). Det är den näst snabbast växande andelen distansarbetare i Europa, och en 99-procentig ökning sedan 2008.

Distansarbete är ett koncept som tillsammans med den digitala arbetsplatsen blir mer och mer vanligt, men ännu har inte alla företag tagit det till sig.

Här kommer 6 anledningar till att företag bör börja med distansarbete.

 

1. Arbetsplatsens utveckling

Det moderna arbetet har gått från rutinuppgifter som kopiering och arkivering, till kunskapsarbete som kräver kreativitet och kritiskt tänkande. På den moderna arbetsplatsen har personalen nu tillgång till tekniska enheter som bärbara datorer, mobiler och surfplattor så att de kan kommunicera och samarbeta på ett snabbt, säkert och pålitligt sätt.

laptop-technology-ipad-tablet

De här enheterna måste också laddas med program och verktyg som gör att personalen kan arbeta oberoende av om de sitter på kontoret, är hemma eller ute på fältet. Det är samma typ av enheter, verktyg och program som krävs vid distansarbete, så det är inte helt osannolikt att ditt företag redan är förberett för distansarbete.

 

2. Teknikkunnig arbetsstyrka

En stor andel av den moderna arbetsstyrkan utgörs numera av teknikvana ”millennials”, som kommer att utgöra 75% av arbetsstyrkan 2030. De växte upp med internet och förväntar sig rörlighet, flexibilitet och användarvänlighet på jobbet. De sätter högt värde på balans mellan arbete och fritid och kommer inte att offra sina privatliv för karriären.

De här prioriteringarna innebär att de inte behöver vara på arbetsplatsen för att prestera. De föredrar att jobba på distans och forskning har visat att 75% av befintlig arbetskraft skulle sluta jobba på kontor om de fick ett distansjobb. Det betyder att ni kan locka den bästa kompetensen genom att erbjuda distansarbete.

 

3. Snabbföränderlig teknologi

De teknologiska landskapet har revolutionerats de senaste tjugo åren. Tack vare molnlagring kan distansteam nu få tillgång till mängder av mjukvara som CRM-system, som tidigare bara kunde användas på plats på kontoret. Dessutom har ökningen av EaaS (everything-as-a-service, ungefär ”allt som betaltjänst”) gjort det möjligt för distansteam att få tillgång till alla typer av mjukvara med ett enda klick. Det gör att både kommunikation och samarbete går snabbare och säkrare.

Integreringen av de olika typerna av mjukvara i en sömlös kommunikationsplattform är nu möjlig tack vare Unified Communications as a Service (UCaaS). Med UCaaS kan distansteam arbeta sömlöst oberoende av land och tidszon, så att företaget kan köras på högsta växel oavsett tid på dygnet.

När ditt team behöver jobba hemifrån Läs mer!

4. Engagerade kunder

När distanspersonal jobbar i olika tidszoner och länder kan kunderna få kontakt och hjälp dygnet runt på veckans alla dagar. Med UCaaS i ditt distansteam blir teamet mer rörligt och tillgängligt, eftersom CRM-, telefoni- och chattsystem integreras.

Kundresan blir lika smidig som när all personal sitter på kontoret, om inte mer, eftersom tillgängligheten ökar. Dessutom är distanstjänster eftersökta, så ni kan anställa de allra bästa och kunderna får utmärkt och komplett kundservice som är tillgänglig dygnet runt.

 

5. Engagerad personal

Distansarbete gör det möjligt för de anställda att få en sund balans mellan arbete och fritid. Det är något som också gör dem mer engagerade i jobbet och lojala gentemot företaget. De kan välja arbetstider som passar dem och slipper distraheras av ständiga möten eller kollegor som stör.

Relationerna i persongruppen brukar till och med förbättras, eftersom de jobbar hårdare på att behålla kontakten när de inte ses varje dag. Det påverkar både teamkänsla och produktivitet positivt. Den tid som frigörs kan de lägga på kreativitet och innovation.

 

6. Kostnadseffektivt

För många företag utgör det fysiska kontoret en stor del av omkostnaderna. Med distanspersonal kan företaget spara pengar på hyra, el och vatten, vilket är skonsamt för miljön och medför ett bättre klimatavtryck för företaget.

Pengarna ni sparar kan ni lägga på att anställa mer distanspersonal, tillhandahålla mer utbildning och investera i forskning och utveckling. Det betyder att distansarbete medför sänkta kostnader för företaget, samtidigt som ni kan investera för framtiden.

Slutsats

Arbetsplatsens föränderliga natur i kombination med förbättrad teknologi som UCaaS och en ny generation teknikkompetent personal ger perfekta förutsättningar för distansarbete.

Om ni börjar med distansteam kommer ni att kunna locka till er den bästa kompetensen, ge utmärkt kundservice och samtidigt spara pengar. Bara fördelar, helt enkelt!

blog-demo-cta