6 skäl till att ditt företag bör fortsätta med distansarbete

I samband med coronapandemin blev distansarbete vardag för många. Men även efter att folk återgått till kontoret finns det anledning att fortsätta jobba på håll.

Innan pandemin vände upp-och-ned på (bland annat) vårt sätt att arbeta, så var distansarbete inte tillgängligt för alla. Det innebar att många företag snabb fick ställa om när de uppmanades att jobba hemifrån.

År 2018 var det en del av oss som arbetade hemifrån: Enligt Eurostat arbetade 32,5% av svenskar i åldrarna 25-59 hemifrån "ibland". Då var vi landet med den näst snabbast växande andelen distansarbetare i Europa – en 99-procentig ökning sedan 2008.

Men nu när vi börjar se ljuset i tunneln (åtminstone i Sverige) har en del av arbetsstyrkan återgått till kontoret. Trots det finns det skäl till att stanna hemma. Här kommer 6 anledningar till att företag bör fortsätta med distansarbete.

 

1. Arbetsplatsens utveckling

På den moderna arbetsplatsen har personalen tillgång till tekniska enheter som bärbara datorer, mobiler och surfplattor så att de kan kommunicera och samarbeta på ett snabbt, säkert och pålitligt sätt.

De här enheterna laddas med program och verktyg som gör att personalen kan arbeta oberoende av om de sitter på kontoret, är hemma eller ute på fältet. Det är samma typ av enheter, verktyg och program som krävs vid distansarbete.

laptop-technology-ipad-tablet

 

2. Teknikkunnig arbetsstyrka

En stor andel av den moderna arbetsstyrkan utgörs numera av teknikvana ”millennials” som kommer att utgöra 75% av arbetsstyrkan 2030. De växte upp med internet och förväntar sig rörlighet, flexibilitet och användarvänlighet på jobbet. De sätter högt värde på balans mellan arbete och fritid och kommer inte att offra sina privatliv för karriären.

De här prioriteringarna innebär att de inte behöver vara på arbetsplatsen för att prestera. De föredrar att jobba på distans och forskning har visat att 75% av befintlig arbetskraft skulle sluta jobba på kontor om de fick ett distansjobb. Det betyder att ni kan locka den bästa kompetensen genom att erbjuda distansarbete. I februari 2021 annonserade Spotify att de skulle låta ny arbetare jobba hemifrån om de ville. Det är ett sätt att attrahera nya talanger.

 

3. Snabbföränderlig teknologi

De teknologiska landskapet har revolutionerats de senaste åren. Tack vare molnlagring kan distansteam nu få tillgång till mängder av mjukvara som CRM-system, som tidigare bara kunde användas på plats på kontoret. Dessutom har ökningen av EaaS (everything-as-a-service, ungefär ”allt som betaltjänst”) gjort det möjligt för distansteam att få tillgång till alla typer av mjukvara med ett enda klick. Det gör att både kommunikation och samarbete går snabbare och säkrare.

Integreringen av de olika typerna av mjukvara i en sömlös kommunikationsplattform är nu möjlig tack vare Unified Communications as a Service (UCaaS). Med UCaaS kan distansteam arbeta sömlöst oberoende av land och tidszon, så att företaget kan köras på högsta växel oavsett tid på dygnet.

 

Guide  Skapa en positiv företagskultur på distans  Hämta guiden här!

 

4. Engagerade kunder

När distanspersonal jobbar i olika tidszoner och länder kan kunderna få kontakt och hjälp dygnet runt på veckans alla dagar. Med UCaaS i ditt distansteam blir teamet mer rörligt och tillgängligt, eftersom CRM-, telefoni- och chatt-system integreras.

Kundresan blir lika smidig som när all personal sitter på kontoret, om inte mer, eftersom tillgängligheten ökar. Dessutom är distanstjänster eftersökta, så ni kan anställa de allra bästa och kunderna får utmärkt och komplett kundservice som är tillgänglig dygnet runt.

 

Läs mer: Telavox underlättar distansarbete för Lundabolag

 

5. Engagerad personal

Distansarbete gör det möjligt för de anställda att få en sund balans mellan arbete och fritid. Det är något som också gör dem mer engagerade i jobbet och lojala gentemot företaget. De kan välja arbetstider som passar dem och slipper distraheras av ständiga möten eller kollegor som stör.

Relationerna i persongruppen brukar till och med förbättras, eftersom de jobbar hårdare på att behålla kontakten när de inte ses varje dag. Det påverkar både teamkänsla och produktivitet positivt. Den tid som frigörs kan de lägga på kreativitet och innovation.

 

6. Kostnadseffektivt

För många företag utgör det fysiska kontoret en stor del av omkostnaderna. Med distanspersonal kan företaget spara pengar på hyra, el och vatten, vilket är skonsamt för miljön och medför ett bättre klimatavtryck för företaget.

Pengarna ni sparar kan ni lägga på att anställa mer distanspersonal, tillhandahålla mer utbildning och investera i forskning och utveckling. Det betyder att distansarbete medför sänkta kostnader för företaget, samtidigt som ni kan investera för framtiden.

Slutsats

Arbetsplatsens föränderliga natur i kombination med förbättrad teknologi som UCaaS och en ny generation teknikkompetent personal ger perfekta förutsättningar för fortsatt distansarbete.

Det finns ingen anledning till att sluta med distansteam – ni kommer kunna locka till er den bästa kompetensen, ge utmärkt kundservice och samtidigt spara pengar. Bara fördelar, helt enkelt!

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta sälj  <https://telavox.com/contact-us/>