En profil för när du kör bil

Sedan den 1 februari är det varken tillåtet att prata i telefon utan handsfree, rattsurfa eller skicka sms när du kör bil. Läs mer om den nya trafikförordningen här.Ett tips som förenklar för dig och dem som vill nå dig när du kör bil är att skapa en "I bilen"-profil i Flow. Koppla på profilen när du är ute och far så går samtalen direkt till röstbrevlådan och du slipper bli störd. Så skapar du profilen i mobilappen1) Gå till Inställningar (kugghjulet längst nere till höger)  -> Profiler -> Skapa ny profil. Döp profilen till "I bilen". Klicka på Skapa profil.

2) Gå till Inställningar  -> Profiler -> I bilen -> Avancerat-> Inkommande samtal -> Samtal till fastnummer -> Efter hänvisning. Välj koppla till röstsvar. 3) Gå tillbaka till Inkommande samtal - > Samtal till mobilnummer. Välj Hanteras som samtal till fastnummer. När du sätter dig vid ratten aktiverar du den nya profilen genom att klicka på din status i mobilappen. 

Kör försiktigt 


Kort om profiler

Profiler består av en uppsättning inställningar som du vill ska gälla vid olika tidpunkter. Beroende på profil kan du även välja vilket nummer du vill visa utåt. Till exempel fastnummer från mobilen på dagtid och mobilnumret när du slutat för dagen. När du går på lunch kan din lunchprofil se till att alla direktsamtal kommer fram, men att du inte får några samtal från köer.

Ladda ner Flow-appen:

blog-demo-cta