Din gamla växel kostar mer än du tror

Slukar er telefonväxel pengar? Om ditt företag fortfarande sitter på en fysisk växel, har du antagligen känt frustration över höga driftkostnader, bristande flexibilitet och begränsade funktioner.

Ändå tvekar du kanske att uppgradera, eftersom den gamla växeln "var så dyr och fortfarande funkar". Men oavsett vad du gör kan du inte få tillbaka pengarna du redan lagt på den gamla växeln.

Ett gammalt växelsystem innebär stora dolda kostnader

Varje dag ni fortsätter kämpa med den, är ytterligare en dag som ert företag inte uppnår sin fulla potential. Förutom betydande driftkostnader gömmer sig här även avsevärda alternativkostnader – i form av begränsad rörlighet, mindre utrymme för innovation och en försämrad konkurrenskraft.

Lyckligtvis finns det enkel lösning, som omedelbart frigör såväl tid och kapital som arbetskraft. Lösningen är att våga vinka farväl till den gamla trotjänaren, och gå över till en modern molnväxel istället. 

Här är 7 fördelar med att byta till en molnbaserad växel:

 

1. Flexibelt och skalbart 

Fysiska växlar av den gamla skolan har svårt att klara av toppar och dalar i efterfrågan. Eftersom de bygger på dedikerad, fysisk nätverkskapacitet behöver du bygga dem utifrån ert maxbehov. På så vis har ni kanske en trafiktopp som bara varar i två veckor, men du tvingas betala för den hela året om. Med en molnväxel kan du betala för uppgångar i efterfrågan precis i den mån de uppstår. Ni får en effektivare verksamhet!

 

2. Lägre samtalskostnader

Gamla tiders växlar utgår ifrån allmänt tillgängliga kopplade linjer (PSTN), vilket innebär att samtal räknas ihop på minuttaxa i ett nät med fast kapacitet. Om ni ringer för många samtal, eller ett stort antal internationella samtal, skjuter kostnaderna snabbt i höjden.

Molnbaserade växlar baseras istället på flexibla datapaket, på ett nätverk som är praktiskt taget obegränsat i storlek. Samtalskostnaderna kan därmed reduceras avsevärt. 

 

3. Smidigare underhåll och lättare att uppgradera

Lokala abonnentväxlar bygger på den hård- och mjukvara som finns på plats. Om du vill öka kapaciteten – till exempel med mer utrymme på hårddisken eller större nätverkskapacitet – behövs det ny hårdvara. Såväl underhåll som uppgradering av både hård- och mjukvara kräver dessutom ofta extern hjälp från dyra konsulter.

Med en molnväxel sköts allt detta istället hos tjänsteleverantören, där praktiskt taget obegränsad hårdvara och expertkunskap blir tillgängligt till en mycket lägre kostnad.

 

4. Behovet av dyr, extern hjälp försvinner

I takt med att gamla abonnentväxlar blir ännu äldre, och nya funktioner läggs till, krävs allt mer nischad – och dyr – expertkunskap för att underhålla dem. Kostnader för underhåll och uppgradering stiger därför, ju mer avancerade funktionerna blir. Detta undviks med molnet.

Hos en molnbaserad leverantör finns hela teamet på en och samma plats, och arbetar med och fortbildas kring de allra senaste funktionerna.

 

Köpguide  Så väljer du rätt molnbaserad växel  Hämta guiden här

 

5. Automatiska uppdateringar 

Att lägga till nya funktioner till en lokal växel är dyrt. Det medför också en hel del praktiska utmaningar. Dels är det hårdvarans begränsningar som spökar, dels krävs ofta specialkompetens, utbildning av användarna – och kanske till och med nya enheter. Allt detta kostar pengar.

Med molnbaserade växeltjänster får du istället kontinuerligt tillgång till de allra senaste funktionerna, i samma stund som de släpps. Du upptäcker dem helt enkelt som intuitiva verktyg du kan börja använda med en gång.

 

6. Fler och bättre funktioner 

Traditionella, lokala telefonisystem saknar funktioner som videomöten, chatt, integrationer, med mera. Idag är sådant obligatoriskt – inget särskilt, med andra ord – och ingår i alla molnbaserade växelsystem.

 

7. Du slipper stora, inledande investeringar 

Med en fysisk växel måste du betala hårdvara i förskott – hårdvara som sedan förlorar i värde med tiden. Det handlar om dyr utrustning som i snitt har en livslängd på bara sju år. Om du dessutom vill skapa redundans för att skydda er vid olycksfall som eldsvådor eller elavbrott kommer kostnaderna snabbt att öka ytterligare.

Med en molnväxel slipper du binda upp kapital, och du slipper binda dig till ett oflexibelt koncept. Sju år är en lång tid i dagens snabbt föränderliga värld.

 

Läs hur våra kunder upplever att deras arbete förbättrats av att byta till en modern molnväxel!

 

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta sälj  <https://telavox.com/contact-us/>