Så skyddar du dig mot telefonbedrägeri

Antalet telefonbedrägerier växer i takt med att bedragarna blir allt mer sofistikerade, och det kan drabba vem som helst som inte är på sin vakt. Vad bör du göra för att skydda dig? Vi listar de viktigaste delarna att tänka på.

Du blir uppringd av en person som säger att hen ringer från din bank. Personen menar att det har skett någon form av misstänkt oväntad aktivitet på ditt konto och att du behöver ta action. Personen är lugn och vänlig och verkar välinformerad och du får känslan av att det är bråttom att agera och du blir givetvis stressad. Personen ber dig att logga in med BankID för att ta det vidare, vad gör du?

Vishing, smishing och phishing

Det finns dessvärre mängder av sätt för bedragare att komma åt känsliga uppgifter idag vilket lett till att nya begrepp introducerats. Phishing eller nätfiske innebär att en bedragare lurar till sig känsliga uppgifter via internet. Smishing kallar man det om detta sker via sms, och vishing om det är ett bedrägeri över telefon.

Oavsett vilken typ av bedrägeri det handlar om kan det bli kostsamt om bedragaren kommer åt en större summa av dina tillgångar. Det går inte heller att bortse från den skam som åläggs den som drabbas. Ingen vill bli lurad eller känna sig dum, men det är viktigt att komma ihåg att vem som helst kan drabbas då bedragarna blir allt skickligare på att kommunicera på ett övertygande sätt.

Så har antalet telefonbedrägerier ökat

2020 ökade mängden polisanmälda befogenhetsbedrägerier från 3 600 till 4 660, det vill säga där någon söker kontakt och låtsas arbeta exempelvis på bank eller som polis. Telefonbedrägerier eller vishing som det också kallas innebär att någon ringer en person i syfte att lura till sig tillträde till personens bankkonto eller inloggningsuppgifter för att ta del av känslig information. 

Under 2020 kom bedragare åt nästan 160 miljoner kronor genom visning bara i Sverige. Den ökade trenden av telefonbedrägerier ser vi numera inte bara bland äldre personer, utan även hos en yngre målgrupp.

Våra 3 främsta tips för att skydda dig mot telefonbedrägeri

Är olyckan framme är det viktigt att du så fort som möjligt kontaktar din bank om du misstänker att du har blivit lurad. Du ska också alltid polisanmäla händelsen

I hopp om att förebygga risken att drabbas (eller att det inte händer igen) rekommenderar vi att du tar för vana att följa dessa tre tips:

  1. Logga aldrig in med BankID eller din bankdosa på uppmaning från någon annan.
  2. Lämna aldrig ut dina personliga uppgifter eller lösenord till någon.
  3. Justera utgående samtal till grålistade destinationer.

Smartare telefoni i företaget  Så stärker ni er kundupplevelse  Hämta guiden här!

Grålistade destinationer

Grålistade destinationer är en förteckning på länder där det förekommer telefonbedrägeri över telefon med väldigt hög minutkostnad. Generellt sett bedrivs det begränsad telefontrafik mellan Norden och dessa stater. Om du är kund hos oss har du en förinställd funktion där dessa landsnummer per automatik blockeras för utgående samtal.

Vi uppdaterar denna förteckning kontinuerligt för att minimera risken att du ska utsättas för bedrägeri. Men om du får ett missat samtal från ett utlandsnummer som du inte känner till råder vi dig att inte ringa upp! 

Så går du tillväga för att ta bort grålistade destinationer

I Telavox Admin finns det möjlighet att ta bort grålistade destinationer helt, blockera vissa nummer eller lägga undantag för utvalda länder som du har frekvent kontakt med. Om du vill göra ändringar gå in på Telavox Admin > användare > samtalsdirigering.

Ifall du vill ha tillgång till en specifik lista med de nuvarande grålistade destinationerna kontakta din Customer Success Manager, partner eller återförsäljare.

Nyfiken på våra tjänster?  Kontakta sälj