Samarbete över landsgränserna – med rätt telefonväxel

Har ditt företag kontor i flera nordiska länder? Då finns det pengar att spara, silos att riva och samarbeten att starta, genom att välja en gemensam plattform för all er verksamhetskommunikation.

De flesta företagsledare är bekanta med de utmaningar, dolda kostnader och missade tillfällen som silos innebär. Information fastnar, samma sorts arbete görs flera gånger om, grupper är inte synkade och interna subkulturer kan blossa upp och underminera verksamhetens värderingar. Det är en utmaning som blir allt mer aktuell ju mer ett företag växer. Inte minst när det växer till att omfatta flera länder.

Tur då att det finns en enkel lösning: god internkommunikation. En kultur av kommunikation är motsatsen till silos – och det enda sättet att växa långsiktigt.

Så, hur gör man för att uppnå god internkommunikation?

Guide  Mall för telefonpolicy  Hämta guiden här!

#1 Skapa en kollaborativ kultur

Kundresan har utvecklats till att innefatta delar som berör alla avdelningar i ditt företag, från marknadsföring till försäljning och kundsupport. Detta innebär att din organisation behöver agera som en enhetligt grupp. En delad kommunikationsplattform ger alla insikt i vad de olika avdelningarna gör, vilket öppnar upp för samverkan på en helt ny nivå.

#2 Sänk tröskeln för kommunikation – oavsett kanal

Det är viktigt att tänka på att olika situationer kräver olika sätt att kommunicera. Email, chatt, telefonsamtal och videokonferenser fyller alla sina funktioner, och det finns egentligen inte en ensam kanal som kan ersätta resten.

Svaret stavas Unified Communications; kommunikationsplattformar som samlar alla kanaler på ett ställe. Ett exempel är Telavox, som samlar dina mobilsamtal, växel-funktioner, chatt, samarbeten och videomöten – i en och samma användarvänliga lösning. Dina kollegor kan enkelt kan hålla kolla på vem som är upptagen i ett samtal, sitter i ett möte eller är på semester. Samtidigt är det lätt att växla mellan samtal, video och chatt för att samarbeta i realtid. Detta förbättrar kommunikationen för alla och ökar på så sätt produktiviteten.

#3 Se till att hela företaget använder en och samma (användarvänliga!) plattform

Du vill inte ha en fragmenterad och stökig samling kommunikationsverktyg, där somliga medarbetare SMSar, andra hänger på WhatsApp, medan åter andra mejlar och resten skriver i chattgrupper. Ett sådant scenario är inte bara skadligt för samarbetet, det ökar även risken för dataläckor. Tricket är att samla all kommunikation i en plattform, som också måste vara så pass intuitiv och användarvänlig att alla faktiskt väljer att använda den. 

På Telavox vet vi hur viktigt allt det här är. Hur vi vet det?

Vi vet det därför att det är detta som har gjort det möjligt för oss att växa – från en liten startup på en vind till en av Skandinaviens ledande förmedlare av riktigt bra affärskommunikation.

På Telavox är vi våra egna super-users. Det innebär att våra egna utvecklare använder vår egna tjänst för att kommunicera. Detta betyder i sin tur att de omedelbart märker om någonting är mindre bra, och då fixas det på studs. Plattformen måste helt enkelt vara tiptop för att vi ska kunna göra ett bra jobb. Precis som du.

 

Sammanfattande insikter:

  • Skaffa inte ett verktyg som endast fungerar för vissa delar av företaget. Välj en plattform som alla kan och vill använda.
  • Introducera chatt för att underlätta och uppmuntra kommunikation och samarbete avdelningar emellan.
  • Använd en kollaborativ plattform som är användarvänlig och intuitiv så att alla medarbetare faktiskt använder den, och gör den till en del av ert vardagliga arbetsflöde.
  • Ersätt gamla och omoderna intranät med en modern och smidig plattform som kan integreras i ditt ekosystem med andra molnbaserade verktyg.
Nyfiken på våra tjänster? Kontakta sälj  <https://telavox.com/contact-us/>