Så påverkas du som kund när 3G fasas ut

Vi lever i en digital värld, både på arbetet och privat. För att kunna möta denna verklighet krävs snabba nät med hög kapacitet. Telia har därför börjat fasa ut 3G-nätet. Här får du reda på hur detta påverkar dig som Telavox-kund.

Telavox är en virtuell operatör som verkar i Telias nät. Telia påbörjar nu sin utfasning av det gamla 3G-nätet för att ge ännu mer plats åt det uppdaterade 4G-nätet och nya, högpresterande 5G-nätet. Ambitionen är att all användning ska vara överflyttad till moderna nät i slutet av 2023.

Gammal teknik blir förlegad

I takt med att de gamla näten fasas ut kan du uppleva en sämre täckning och prestanda om du använder teknik som endast stöder 2G- och 3G-näten. De flesta av våra kunder använder sig redan av telefoner och licenser som kan hantera 4G, om så inte är fallet rekommenderar vi att du investerar i en telefon som fungerar i 4G för att fullt ut kunna nyttja denna kapacitet. Röstsamtal kommer att fortsätta fungera via 2G utan byte av telefon fram till 2025, även för äldre telefoner.

Alla Telavox-kunder har tillgång till VoLTE

I slutet av maj migrerade vi alla våra kunder till VoLTE, som är ett led i denna transformation. Med VoLTE (Voice over LTE) så ringer du över LTE (4G) och surfar med högre hastighet. Istället för att mobilen kopplas upp mot 3G vid samtal kommer du per automatik bli uppkopplad mot 4G-nätet. 

Sammanfattning:

  • Telia har börjat fasa ut 3G-nätet och beräknar vara klara i slutet av 2023.
  • Gammal teknik som endast stödjer 2G och 3G kan tappa i prestanda.
  • Röstsamtal kommer fortsätta att fungera i 2G-nätet fram till 2025. 
  • Om du har VoLTe aktiverat ansluter 4G/VoLTE-telefoner automatiskt till 4G-nätet vid samtal, där detta finns tillgängligt.
  • Samtliga av Telavox kunder har VoLTE aktiverat sedan i slutet av maj 2021.

     

Nyfiken på våra tjänster?  Kontakta sälj