Kommer chatt ersätta mejl helt i Sverige?

Chatt används av 84 procent av Sveriges befolkning enligt Internetstiftelsen i Sveriges (ISS), senaste undersökning. Flest kommunicerar fortfarande via mejl, hela 97 procent, men chatten är hack i häl och på jobbet finns det flera fördelar med att chatta loss med kollegor.

Ett snabbt och effektivt kommunikationsverktyg

I Sverige har chatt länge varit en del av både arbete och fritid. På jobbet kan ett smidigt chattverktyg hjälpa dig från att drunkna i ett hav av mejl. Chatten gör det möjligt att på ett enkelt och smidigt sätt kontakta kollegor och den hjälper till att sänka tröskeln till att kommunicera medarbetare emellan. Det är ett effektivt verktyg för att skapa interna sociala nätverk inom företaget oavsett var kollegorna befinner sig i världen.

- Chatten utmanar traditionella hierarkier och används mer på ett spontant sätt utan ett utarbetat syfte, oavsett titel. Detta kan påverka arbetsmiljön och göra den mer demokratisk. Mejl känns mer exkluderande och lockar inte till dialog i samma utsträckning, säger Sofie Eliasson, teamleader och utvecklare på Telavox.

Halva befolkningen använder chatt dagligen i Sverige 2020

Hälften av alla i Sverige chattar varje dag 2020. Bland de unga använder i princip alla chatt eller direktmeddelanden och av alla yrkesverksamma människor i Sverige chattar 57 procent dagligen.

- En förklaring till att chattar börjat leta sig in på allt fler företag är att många ungdomar som är uppvuxna med MSN- och ICQ-chattar kommit in i företagen. De är vana vid att kommunicera rappt och informellt. För att attrahera yngre generationer bör man därför ha verktyg som möter deras förväntningar, säger Sofie.

Stora tidsvinster

Chatten bidrar också till snabbare kommunikation där man kan föra en dialog och få snabbare svar på frågor.

- Istället för att mejla fram och tillbaka finns det stora tidsvinster med att chatta. Det bidrar också till mindre missuppfattningar eftersom man enkelt kan ställa följdfrågor, säger Sofie.

När det kommer till säkerheten är chatten också att föredra. E-post kan lätt råka komma till fel person.

- Att skicka ett mejl till fel person har nästan hänt alla och det kan ge stora konsekvenser om det hamnar i orätta händer. Med ett chattverktyg minskar man risken påtagligt, säger Sofie.

Smartare telefoni i företaget  Så stärker ni er kundupplevelse  Hämta guiden här!

Chatt kan eventuellt slå mejlen

2017 exploderade användningen av direktmeddelanden och chattar, enligt ISS-rapporten från samma år. Från 2014 har det dagliga användandet av chatt nästan tredubblats. Sofie förutspår att även internchatt på arbetsplatser kommer ersätta mejlandet mer och mer.

- Vi ser på våra kunder att chatt ökar sakta men säkert och att allt fler förstår fördelarna med att chatta loss med kollegor för både kunskapsutbyte, frågor och lunchplaner, säger Sofie.

Ser man på chatt ur ett globalt perspektiv, kan vi se att 2,5 miljarder människor använde chatt minst en gång i månaden 2019. Denna siffra förväntas stiga till tre miljarder människor 2022. Så även om chatt i Sverige – och resten av världen – kanske inte kommer att ersätta mejl helt, kommer det definitivt att finnas där i samspel med mejl.


Tips: Förutom att använda sig av en chatt för att kommunicera internt är en livechatt på hemsidan ett effektivt sätt att öka antalet leads, er försäljning och nå en högre kundnöjdhet!

Nyfiken på våra tjänster?  Kontakta sälj