Vi skyddar dig från bedrägerisamtal

Grålistade destinationer är en förteckning på länder där det förekommer bedrägerisamtal med väldigt hög minutkostnad. Generellt sett bedrivs det begränsad telefontrafik mellan Norden och dessa stater. Om du är kund hos oss har du en förinställd funktion där dessa landsnummer per automatik blockeras för utgående samtal. Vi uppdaterar denna förteckning kontinuerligt för att minimera risken att du ska utsättas för bedrägeri.

Men om du får ett missat samtal från ett utlandsnummer som du inte känner till råder vi dig att inte ringa upp! Om du ändå har otur och råkar ut för ett bedrägerisamtal, glöm inte polisanmäla.

I Flow Admin finns det möjlighet att ta bort grålistade destinationer helt, blockera vissa nummer eller lägga undantag för utvalda länder som du har frekvent kontakt med. Om du vill göra ändringar gå in på Flow Admin - användare - samtalsdirigering.

Ifall du vill ha tillgång till en specifik lista med de nuvarande grålistade destinationerna kontakta din Advisor, partner eller återförsäljare.

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta sälj  <https://telavox.com/sv/kontakta-oss/>