Släpp fram dina favoriter

Finns det personer som alltid ska kunna nå dig, oavsett om du sitter i viktigt möte eller är mitt i maten? Kanske en kund som behöver extra kärlek eller någon från barnens förskola? I Flow finns en smart funktion vi kallar Prioriterade Nummer. När kalendern visar att du är upptagen och de vanliga samtalen går till röstbrevlådan, kan dina favoriter nå dig som vanligt.  

Så prioriterar du dina favoriter i webbappen
Klicka på kugghjulet -> Allmänt -> Avancerad telefoni -> Prioriterade nummer -> Lägg till prioritering

blog-demo-cta