Kvinnor inom sälj: - “Vi uppfattas inte som stereotypen krängande dammsugarförsäljare”

- Jag har alltid förknippat sälj med en kavajklädd man som kränger dammsugare, menar Helena Pedersen, managing partner på Pedersen van Hees Vårdmäklarna. Hon tror många kvinnliga egenföretagare drar sig för att kalla sig säljare för det inte finns inte tillräckligt många kvinnliga förebilder.

Helena Pedersen var en av entreprenörer som deltog i Telavox och Lime Technologies sälj-Worskhop för kvinnliga företagare. Sedan två och ett halvt år tillbaka driver hon ett bemanningsföretag där hon förmedlar vårdpersonal till olika vårdinstanser.

 - Det tog många år innan jag accepterade att jag faktiskt var en säljare. Jag tror det finns fördomar om att försäljare slirar på sanningen och vill kränga oavsett om kunden blir nöjd eller inte, säger Helena.

 Sälj-workshopen lockade Helena eftersom här presenterades en ny bild av yrket - man behöver inte vara en stereotyp för att lyckas.

 - Jag blev så inspirerad av föreläsaren som berättade hon utbildat sig till präst men bytte bana och blev säljchef. Hennes budskap var att det inte finns något motsatsförhållande mellan att vilja tjäna pengar och samtidigt hjälpa människor, säger Helena.

Helena tycker det finns otroligt många duktiga manliga försäljare men betonar vikten av att det viktiga är att lära sig av de bästa oavsett om de är män eller kvinnor. Dock tror hon män och kvinnor har olika fokus när de går in i processen.  

 - Jag vill ha långsiktig relation med mina kunder och jag är mån om att ge dem min tid. Men det gäller alltid komma ihåg syftet med relationen. Där tror jag män kan våga gå på avslut snabbare och riskera en obekväm stämning. Om vi kvinnor också vågar hamna i dessa situationer samtidigt som vi månar om relationen tror jag vi kan bli väldigt framgångsrika, säger Helena.

Hon menar många kvinnor inte vågar satsa på att starta eget på grund av få förebilder i deras närhet i kombination med brist på stöttning i hemmet. Hon säger att hon tror att kvinnor automatiskt tar på sig mer ansvar och därför själva får mindre svängrum än männen. Man tillåter sig inte att göra fel och tror inte att omgivningen tillåter det heller. Män har traditionellt sett mer tid och större svängrum eftersom de ofta har lättare att ta för sig.

 - Jag tror män omedvetet kan motarbeta sina partners för de blir rädda. Om det är två som ska satsa på sina karriärer borde det vara naturligt att dela på hushållssysslorna eller varför inte ta in hjälp utifrån? Jag som kvinna måste acceptera att allt inte blir perfekt, jag kanske inte hinner göra köttbullarna från scratch utan får köra på Scans, säger Helena.

Helena tycker sälj-workshopen gav mycket och att det var kul att träffa kollegor i branschen.

 - Där fanns en fantastisk energi. Många var startups och härligt få se många vågat ta steget fullt ut. Jag tog med en av våra nyanställda konsultchefer som jobbat inom vården hela sitt liv. Hon fick öva sig på mingel, något som jag tror många behöver. Man behöver en bra hisspitch och veta hur man på ett effektivt sätt nätverkar med rätt personer, poängterar Helena.

En gång trängde Helena in sig i samma hiss som SEB:s förra VD.

 - Jag berömde henne för blusen och det var allt som behövdes för att bryta isen. Efteråt under minglet visste hon direkt vem jag var. Där tror jag kvinnor kan ha en fördel, vi är tränade att se och bekräfta andra människor och därför uppfattas vi inte som stereotypen krängande dammsugarförsäljare, avslutar Helena.

blog-demo-cta