Johanna tar över Advisoravdelningen

Telavox fortsätter sin storsatsning på kundservice och har värvat en ny chef från konsultbolaget Accenture. Hon heter Johanna Carlsten och ska ansvara över Advisoravdelningen, leda ett femtiotal medarbetare och modernisera kundservicen.

Johannas fokus blir att vidareutveckla företagets unika koncept med personliga rådgivare och se över kundresan och kundupplevelsen. Hon har mer än elva års erfarenhet som it-konsult och är van vid transformationsprojekt och snabbt förstå kundernas behov.

- Telavox har redan kommit långt när det gäller kundservice. Vi är ensamma inom telekombranschen med att erbjuda våra kunder en personlig Advisor, så de slipper slussas runt mellan olika kontaktpersoner. Min uppgift blir bland annat att forska mer i hur kunderna upplever och använder våra produkter. Då kan vi i ännu större utsträckning ge proaktiv vägledning, säger Johanna.

Under konsultåren har Johanna drivit många olika projekt mot industrier och företag och tittat på hur kunder interagerar olika system, alltså ett utifrån och in perspektiv.

- Vi vill gå från en supporterande roll till att ha en djupare förståelse för kundens verksamhet och se till de lyckas med sitt företag. Med vår branschkunskap kan vi till exempel se över deras svarstider, hur tillgängliga de är för deras kunder på hemsidan och så vidare, säger Johanna.

Enligt Telavox senaste kundundersökning är Advisors en av de mest uppskattade tjänsterna.

- För ett företag på tillväxt räcker det inte bara med att förvärva nya kunder utan det är väldigt viktigt vi tar hand om dem vi har. Här spelar våra Advisors en central roll i en löpande relation med kunden och som kan ta tillvara på värdefull feedback, säger Johanna.

Johanna är förväntansfull inför sitt nya uppdrag.

- Vi har högt kundfokus, men är bättre på den reaktiva supporten än den proaktiva som vi kommer jobba mycket på 2019. Det proaktiva handlar mycket om att se till att ha löpande kontakt med våra kunder, ha en helhetsförståelse och kunna sätta sig in i kundens behov innan de ens upptäckt det själva. Även ha koll på omvärlden och veta hur andra kunder använder våra produkter framgångsrikt då kan man som Advisor presentera dessa resultat för andra, avslutar Johanna.

 

 

 

 

 

blog-demo-cta