Hej CIO! Är du ett proffs på förändring?

Som CIO har du en mängd superkrafter. En av dem är din förmåga att hantera förändringar. I din roll är du alltid på tårna, på jakt efter nya arbetssätt, verktyg och metoder för att göra er verksamhet mer agil.

För att en förändringsprocess inom it ska bli framgångsrik krävs transparens. Det gäller oavsett om det handlar om en individuell eller organisatorisk sådan. Men för att bli transparent krävs öppen kommunikation.

Vägen till it-framgång är kantad med frågor

En studie från McKinsey fann att endast 26 procent av organisatoriska förändringar lyckas. Precis som i en relation, så är kommunikation vägen framåt. Detsamma gäller för dina medarbetare: Om du som CIO inte är tydlig i din kommunikation kommer de att vara skeptiska till dina förslag.

Ditt team och din organisation behöver få planerna förklarade för sig, och en möjlighet att komma med synpunkter. De vill förstå varför förändringen är nödvändig och vad den medför.

Vi människor är vanedjur, så om ändringen riskerar att rucka på medarbetares rutiner blir de oroliga. Det är en oro som är viktig att ta på allvar.

Nyckeln till att dämpa denna oro och genomföra förändringar är tydlig kommunikation. Nedan tar vi en titt på de viktigaste aspekterna för att hantera förändringar som påverkar organisationen. Framgången för ditt förändringsarbete hänger på ditt genomförande.

 

Guide   Karriärtips för CIOs  Hämta guiden här!

 

Fokusera på anledningar och fördelar

Det är egentligen inte särskilt konstigt att medarbetare är tveksamma till förändring: I takt med att de blir bättre på sitt jobb känner de sig mer bekväma. Men om nya arbetssätt och processer introduceras blir de oroliga – det som är nytt är främmande för dem.

Genomför inte förändringar bara för att. Dina kollegor vill veta varför dessa förändringar är nödvändiga och vad de grundas på. Vilka är fördelarna och hur kommunicerar du dessa?

Var öppen för synpunkter i alla skeden

Dina medarbetare kommer att ha frågor under processen. För att skapa förändring som håller över tid behöver du ta allas upplevelser i beaktning. Folk känner sig stärkta när de blir hörda – därför behöver du samla in dina medarbetares synpunkter.

Feedback som kommer efter att förändringen har genomförts är också viktig. Interna beta-tester gör att ni kan planera för det oväntade och vara säkra på att utrullningen går smidigt.

Ge dina medarbetare en röst – låt dem vara med och forma den slutgiltiga versionen! På så sätt känner alla sig delaktiga.

Hey CIO

Visa på positiva effekter

Allt handlar om kontroll, åtminstone känslan av kontroll. Dina kollegor vill, precis som du, styra över sig själva. Om de anser att deras sätt att arbeta bestäms av någon annan, kommer de att känna sig maktlösa och spjärna emot.

Då är det upp till dig att visa att förändringen ligger i allas intresse. Istället för att ta kontrollen från medarbetarna, visa hur förändringen stärker dem i sitt arbete. Digital transformation handlar om att förenkla och effektivisera – lyft fram hur förändringen ger dem mer kontroll, inte mindre.

Om du inte gör det finns risken att motståndet till förändringen gror och att kollegor går samman för att försvara sina processer.

Vikten av en vision

Medarbetare identifierar sig med sin organisation – det är därför de oroar sig för att förändringen ska påverka deras identitet och tillhörighet (enligt Harvard Business Review).

Harvard Business Reviews undersökning visar tydligt att ett effektivt förändringsarbete handlar om att kommunicera en kontinuerlig vision.

Du som driver förändringen behöver lägga vikt på kontinuitet och försäkra medarbetarna om att organisationens kärnvärden och drivkrafter kommer att förbli densamma.

It-förändringar hänger på kommunikation

Som vi visat så beror ett framgångsrikt förändringsarbete på kommunikation. För att lyckas behöver du ett verktyg som öppnar upp och sammanför alla kanaler.

Telavox UCaaS-lösning ger er inte bara kanon-kommunikation såväl internt som externt, det är även superenkelt att använda, administrera och implementera.

Vissa medarbetare kommunicerar via röstsamtal medan andra använder sig av chatt, videosamtal eller mejl. Telavox molnbaserade lösning samlar era kommunikationskanaler i en plattform.

Om era medarbetare är utspridda över olika tidszoner är det ännu viktigare med en säker uppkoppling. En molnbaserad lösning är användarvänlig och lätt att installera utan höga startkostnader – det gör förändringsarbetet smidigt för alla inblandade.

Med andra ord är Telavox en perfekt start för CIOs som vill bli proffs på förändring.

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta sälj  <https://telavox.com/contact-us/>