GDPR och samtalsinspelning

Din säkerhet är viktig för oss. Efter att GDPR infördes har kraven för hantering av personuppgifter skärpts, och Telavox har rutiner på plats för att säkerställa våra användares och kunders integritet.

Enligt Datainspektionen ses digitalt lagrade ljudinspelningar som personuppgifter, även om det inte nämns några namn i inspelningen. Det innebär att de ska hanteras enligt säkerhetskraven inom GDPR.

Om inspelningen går att koppla till en specifik person är det ännu viktigare att säkerheten håller måttet.

Vem har tillgång till filerna?

För att lyssna av ett inspelat samtal i Telavox krävs att du har korrekt behörighet. Detta kan administratören ge till den anställde. Det är enbart behörig personal som har tillgång till inspelade samtal. Du som användare har bara möjlighet att lyssna av dina egna samtal.

Samtalsinspelning är en tilläggstjänst som dessutom kan konfigureras så att enbart önskade samtal spelas in.

Rätten att bli bortglömd

Inspelade samtal sparas i två år, men om en användare begär att bli bortglömd kan vi fixa det. Detta ingår i vårt GDPR-arbete, och vi hjälper dig att radera denna typ av data vid behov.

Läs mer om vår inspelningsfunktion här.

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta sälj  <https://telavox.com/contact-us/>