Flow tar vid när Google blockar samtalsinspelning

I den nya uppdateringen av Android blockerar Google möjligheten att spela in samtal direkt med mobilen. För dig som använder Flow är det inget problem -  funktionen har funnits hos Telavox länge och är enkel att koppla på. 
Med tjänsten “Inspelade samtal” i Flow kan du spela in alla eller vissa av dina samtal via både mobil och fast telefon. Samtalen lagras i Flow och du kommer åt dem direkt. 

- Tittar du globalt på Google Play Store kan du se att det finns fler än 200 appar som inte längre kommer tillåta inspelning. Sammanlagt har dessa laddats hem över 200 miljoner gånger. Nu när möjligheten att spela in samtal tas bort från alla Android-telefoner borde efterfrågan av vår tjänst öka, säger Filip Kirsten, Bid Manager på Telavox.  

Det finns många anledningar till att du som kund kan behöva funktionen. Exempelvis påverkas finansbranschen av regler som innebär att vissa samtal måste spelas in och lagras. Men även andra yrkesgrupper, såsom journalister, egenföretagare och utbildare använder tjänsten flitigt. 

- Det blir ett tillförlitligt och spårbart verktyg där du snabbt kan säkerställa exakt vad den du talade med bad om. För många är det en smidig funktion för att hålla stenkoll på  kommunikationen. Möjligheten att gå tillbaka till ett konferenssamtal eller upprepa ett kundmöte gör att alla har nytta av tjänsten, fortsätter Filip. 

Med säkerhet i fokus
Säkerhet är viktigt - du vill inte att obehöriga ska ta del av informationen som lagras. För att lyssna av ett inspelat samtal i Flow krävs att du har korrekt behörighet. Du som användare har bara möjlighet att lyssna av dina egna samtal. 

Kort om lagar och regler för samtalsinspelning
Google stängde funktionen i Android-telefonerna med hänvisning till den personliga integriteten. I flera länder är det nämligen olagligt med samtalsinspelning utan alla parters samtycke. I Sverige är huvudregeln att du får spela in samtal som du själv deltar i. Tänk på att behandla alla personuppgifter som lagras korrekt enligt GDPR.

Så börjar du använda tjänsten

Är du befintlig kund kan du, precis som med alla tjänster i Flow, enkelt slå av och på funktionen direkt i Flow Admin. Precis som övriga tilläggstjänster är den så klart alltid helt obunden.

Kontakta gärna din Advisor om du har frågor eller funderingar. 

blog-demo-cta