CIOs tar täten med molnteknik

CIOs i Norden anser att deras organisationer rankar digital verksamhet och digital transformation som högsta prioritet, mer än deras motsvarigheter i någon annan region.

Tjugosex procent av alla CIOs inom högpresterande organisationer i andra regioner tror också att digital transformation är högsta prioritet för deras verksamheter. CIOs anser att det är huvudfokus på 17% av de organisationer som klassas som “typiskt presterande”. Men i jämförelse är det hela 42% av alla CIOs på nordiska företag.

Vinnande verksamheter satsar på digitalt

Att öka tillväxten och marknadsandelar anses också vara en huvudprioritet enligt CIOs inom samtliga kategorier: 23% i nordiska länder, 21% för högpresterande företag och 27% på typiskt presterande.

Det är värt att notera att de organisationer som klassades som de största eftersläntrarna också hade störst andel CIOs som anser att deras verksamhet fokuserar på tillväxt och marknadsandelar (28%), och lägst andel som anser att fokus låg på digital verksamhet och transformation (7%).

Det är möjligt att din verksamhet kan förbättra sin prestation genom att fokusera på digitala affärer och digital transformation. Visst, det är viktigt att koncentrera sig på tillväxt och marknadsandel, men dessa aspekter är troligen naturliga konsekvenser av ert digitala fokus.

Och tänk om en prioritering av ökad tillväxt och fler marknadsandelar inte nödvändigtvis hjälper verksamheten att uppnå dessa?

Framgångsrika CIOs satsar på verksamheten

CIOs på högpresterande organisationer i andra regioner satsar lika mycket på affärsverksamhetens prestation som på IT-prestation – fördelningen är 50:50. Både i Norden och hos typiskt presterande verksamheter inom andra regioner ligger CIOs främsta fokus på IT-prestation, med 56% respektive 57%.

Framgångsreceptet verkar vara ett övergripande fokus på digital verksamhet och transformation.

Detta tyder alltså på att det är en fördel om de människor som sitter på kunskap om IT och digital transformation också är de som fokuserar på tillväxt.

Man kan fråga sig om de organisationer som ligger längst efter låter företagsledare – som, inte att förglömma, främst fokuserar på tillväxt och marknadsandelar – fatta strategiska beslut åt sina CIOs, varav endast 34% satsar på verksamhetens prestation.

Framgångsreceptet verkar vara ett övergripande fokus på digital verksamhet och transformation, medan CIOn fokuserar på att öka organisationens tillväxt och marknadsandelar.

Faktum är att inom organisationer med avancerade program för digital transformation är IT-ledare sex gånger så ofta involverade i utvecklingen av den övergripande affärsstrategin, som hos organisationer som bygger på befintlig hårdvara (60% jämfört med 9%).

En ljus framtid i molnet

CIOs på några av de mest framgångsrika organisationerna har välkomnat molnets intåg med öppna armar och dragit nytta av dess möjligheter till skalbarhet, samarbete och avsevärda kostnadsfördelar. Forskning visar att CIOs på högpresterande organisationer är de som oftast rekryterar för de senaste rollerna kopplade till molnbaserade ekosystem. Hela 49% har till exempel skapat roller för molnarkitekter.

CIOs på nordiska organisationer är väldigt investerade i denna utveckling och ligger långt före genomsnittet (40% jämfört med 30% hos typiskt presterande). Men det finns en bit kvar att gå.

Dessutom uppskattas att 83% av verksamheters arbetsbörda kommer vara molnbaserad år 2020, med 41% på offentliga molnplattformar och 42% på privata eller hybridversioner.

Molnet sträcker sig över verksamheten och det digitala

Faktum är att offentliga molnteknologier erbjuder fantastiskt värde för verksamheten, samtidigt som de levererar starka lösningar som är enkla att implementera.

För verksamhetsorienterade CIOs inom en digitalt framåtsträvande organisation är de toppen på att leverera positiv transformation. För dig som är CIO i Norden kan det vara en avgörande strategisk aktivitet att berätta för kollegorna om molnteknologins många fördelar.

Förbättra företagets prestationer med Flow

Kolla bara på Flow från Telavox – en molnbaserad abonnentväxel-plattform, en så kallad private branch exchange (PBX), som levererar en omfattande mängd kommunikationstjänster. Många av dem är helt enkelt inte möjliga med en abonnentväxel på plats eller ett värdsystem, och Flow är dessutom mer kostnadseffektiv.

Genom att implementera en effektiv digital lösning bidrar du aktivt till verksamhetens tillväxt.

Med Flow kan du förvandla en mobil enhet till en jobbtelefonlinje, och på så vis ringa eller ta emot samtal från jobbtelefonnumret var du än befinner sig. Det finns även integrerade verktyg för tätare samarbete med kollegorna och tillgång till företagsresurser oavsett var du befinner dig.

Ytterligare en fördel är att du slipper de förskottskostnader som en traditionell abonnentväxel på plats medför. Du betalar endast en månadsavgift per användare, vilket ger maximal produktivitet till minsta möjliga kostnad.

Genom att implementera en effektiv digital lösning bidrar du aktivt till verksamhetens tillväxt. Molnbaserad teknologi hjälper dig som CIO och dina företagsledare att nå era mål.

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta sälj  <https://telavox.com/contact-us/>