4 karriärtips för CIOs

CIOns roll förändras ständigt. Tidigare var rollen framför allt responsiv, med fokus på att lösa färdigformulerade problem. Men idag är det CIOns uppgift även att formulera problemen, och att tänka strategiskt.

Detta är en naturlig följd av att det digitala blir allt viktigare. Där man förr såg IT som något som stöttade verksamhetens processer, ser man det nu som en faktor som driver affärsstrategin framåt. Mer än 60% av den globala BNPn uppskattas vara digital år 2022. En tillväxt som kommer drivas av förbättrade digitala erbjudanden, verksamheter och relationer.

Digital transformation – ett strategiskt beslut

För dig som CIO står din karriärskurva i direkt relation till ditt företags digitalisering. IT-ledare på organisationer med tydliga och ambitiösa program för digital transformation deltar mer än sex gånger så ofta i det strategiska arbetet än, de som använder en gammal infrastruktur (60% jämfört med 9%)

Fyra steg till framgång

Om du vill maximera och behålla din relevans som CIO gäller det att ligga steget före. Här följer fyra viktiga områden du fokusera på, för att säkra din plats i verksamhetens strategiska kärna.

 

#1 Identifiera var du kan skapa värde

Det är lätt att tappa fokus när man sveps med en våg av nya teknologier. De senaste innovationerna – molnet, artificiell intelligens, internet of things, 5G, med flera – kan skapa värde på en mängd sätt. Som CIO bör du främst fokusera på hur du kan skapa värde inom ramarna för er egen marknad eller verksamhet. Det kräver ett innovativt tankesätt, och det är smart att ifrågasätta det mesta.

TIPS: Leta efter snabba vinster som kan göras med begränsad insats. Vilken ny teknologi kan snabbt och enkelt ta er framåt och addera värde?

 

#2 Sätt din övergripande tech-tillväxtplan

Som CIO bör du ansvara för den övergripande strategiska IT-planen, såväl dess definition som dess konstant pågående utvärdering. Hur kommer dagens teknologi stötta er övergripande affärsstrategi för framtiden? Vilka möjligheter finns på marknaden, eller inom er verksamhet, och vilka teknologier behöver du för att förverkliga dem? Här behöver du en teknologiplan som möjliggör tillväxt, framtagen i samarbete med din CEO – och du måste vara beredd att omformulera planen vid behov.

TIPS: Fokusera på hur du kan stärka kundupplevelsen, automatisera och optimera verksamhetens kärnfunktioner, och använda analysverktyg för att uppnå dessa mål.

 

#3 Bidra med strategiskt ledarskap

I denna moderna, medskapande CIO-roll kommer du behöva vara en ledare. Det innebär inte bara att tillhandahålla rätt teknologi, utan även att skapa rätt organisatoriska strukturer och attityder. Du och dina medarbetare måste börja samarbeta på riktigt, med stöd av rätt verktyg och med rätt kunskaper.

TIPS: Välj en kommunikationsplattform som fungerar för hela företaget, för att förebygga att bristande kommunikation mellan avdelningar.

 

#4 Erbjud rätt teknologi

Det sista steget är att faktiskt tillhandahålla rätt teknologi för att förverkliga din kommersiella plan och möjliggöra den kollaborativa kultur du behöver. Mot bakgrund av den mängd olika teknologier på marknaden och vikten av snabb innovation och tillväxt, är det avgörande att du lägger grunden med ett system som låter er vara rörliga på riktigt.

TIPS: Utvärdera och uppdatera kontinuerligt ditt företags tech stack, och välj leverantörer vars produkter kan anpassas efter skiftande behov. 

Vägen framåt går genom molnet 

Ett väsentligt verktyg för samarbete inom din organisation är er växel. Flow är ett modernt och molnbaserat växelsystem, som ger dig verktygen för verksamhetens produktivitet och fortsatta utveckling.

 

Vill du veta mer om hur Flow kan hjälpa dig och dina medarbetare att jobba ihop som ett team? Hör av dig!

 

Nyfiken på våra tjänster? Kontakta sälj  <https://telavox.com/contact-us/>